Uniwersytet dostępny dla wszystkich – dzięki środkom z NCBiR

Blisko 4 mln zł otrzyma Uniwersytet w Białymstoku na zwiększenie swojej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Uczelnia zdobyła te środki w konkursie „Uczelnia dostępna II” zorganizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

Projekt „Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich” będzie realizowany od listopada bieżącego roku do września 2023 r. Obejmie działania koncepcyjne, zwiększenie kompetencji kadry UwB oraz inwestycje w infrastrukturę.

- Chcemy wdrożyć kompleksowy model dostępności uczelni. Zaczniemy od opracowania  standardów oraz procedur w zakresie dostępności. Mają dotyczyć nie tylko niezbędnych rozwiązań architektonicznych, sposobów i narzędzi komunikacji, ale też procesu kształcenia i obsługi studentów – mówi dr Patrycja Goryń, pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnościami i jednocześnie koordynator projektu. – Zajmie się tym specjalny zespół, którego zadaniem będzie stworzenie trwałych rozwiązań w obszarze dostępności uczelni.

W ramach projektu planowany jest montaż odpowiedniej infrastruktury oraz wyposażenia. To m.in. winda oraz podjazd dla wózków w budynku B Wydziału Nauk o Edukacji, pętle induktofoniczne w aulach na terenie kampusu, zapewnienie usługi wideotłumacza na język migowy we wszystkich jednostkach, a także w Uniwersyteckim Centrum Rekrutacji oraz Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych. Strony internetowe uczelni i jej jednostek mają zostać w pełni dostosowane do obowiązujących standardów WCAG (czyli wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych.)

- Sporo uwagi poświęcimy wsparciu edukacyjnemu. Powstanie np. cyfrowa biblioteka zbiorów dostępnych. Dzięki temu studenci z niepełnosprawnościami, ale też ich wykładowcy i prowadzący zajęcia będą mieli dostęp do odpowiednio opracowanych materiałów edukacyjnych, uwzględniających osoby z niepełnosprawnością wzroku czy słuchu. Stworzymy też system wsparcia psychologicznego dla wszystkich studentów i pracowników. Ponadto zorganizujemy szkolenia oraz opracujmy kursy e-learningowe dla pracowników uczelni, tak by lepiej przygotować ich do pracy z osobami z niepełnosprawnościami - dodaje dr Patrycja Goryń.

Uniwersytet w Białymstoku będzie realizował projekt w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie, która od wielu lat działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Wniosek UwB został bardzo dobrze oceniony i znalazł się na 8. miejscu listy rankingowej (na 68 projektów zakwalifikowanych do finansowania).

Lista rankingowa dostępna jest na stronie NCBiR pod adresem lista rankingowa.

Więcej informacji o konkursie „Uczelnia dostępna II” można znaleźć pod adresem www.ncbr.gov.pl.