Suweren, konstytucja i prawo – jak w demokracji współczesnej realizowana jest wola ludu?

Data wydarzenia 27-01-2016

Katedra Filozofii i Etyki Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z prof. UwB Adamem Czarnotą (Wydział Prawa UwB, Międzynarodowy Instytut Socjologii Prawa w Onati) zaprasza do udziału w sympozjum pt. „Suweren, konstytucja i prawo – jak w demokracji współczesnej realizowana jest wola ludu?”

- Uznaliśmy, że tocząca się dziś w Polsce dyskusja wokół miejsca i roli Trybunału Konstytucyjnego jest doskonałą okazją do podjęcia zarazem szerszej i pogłębionej refleksji oraz akademickiej dyskusji na tytułowy temat. Chcielibyśmy, aby zasadniczym momentem spotkania była właśnie dyskusja. Aby dyskusji nadać jakieś ramy i stworzyć dla niej punkt wyjścia, program przewiduje cztery wystąpienia z zakresu filozofii oraz socjologii demokracji i prawa – wyjaśnia prof. dr hab. Małgorzata Kowalska, współorganizatorka sympozjum.

Spotkanie odbędzie się 30 stycznia 2016 r. (sobota) w siedzibie Wydziału Historyczno-Socjologicznego (Plac Uniwersytecki 1,  s. 108A). Rozpocznie się o godz. 14.00. Jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

 

Program: (pobierz)