Spotkanie Opłatkowe Środowiska Akademickiego

Data wydarzenia 20-12-2017

Spotkanie Opłatkowe Środowiska Akademickiego Białegostoku odbędzie się dnia 20 grudnia (środa) o godz. 19.00 w Auli Wielkiej Pałacu Branickich.

W programie przewidziany jest koncert opłatkowy w wykonaniu orkiestry Sinfonia Academica oraz śpiew kolęd razem z Chórem Akademickim Uniwersytetu w Białymstoku pod dyrekcją Edwarda Kulikowskiego. Do udziału w powyższych zapraszamy wszystkich pracowników,  studentów i absolwentów Uniwersytetu w Białymstoku i innych białostockich uczelni.