Sprawdzian uczniowskiej wiedzy o mediach

Data wydarzenia 17-12-2015

31 uczniów szkół ponad gimnazjalnych z całego województwa podlaskiego zmierzy się w piątek, 18 grudnia 2015 roku, w okręgowym etapie interdyscyplinarnej Olimpiady Wiedzy o Mediach. Początek o godzinie 12.00 w auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. Organizatorem etapu podlaskiego są międzywydziałowe studia kulturoznawcze na Uniwersytecie w Białymstoku.

Media we współczesnych państwach demokratycznych określane są mianem czwartej władzy. Wszyscy wiedzą o ich znaczeniu i odczuwają wpływ, niewielu jednak zna tajemnice ich działania. Interdyscyplinarna Olimpiada Wiedzy o Mediach to ogólnopolska inicjatywa uczelni wyższych z całego kraju, mająca na celu popularyzację wiedzy o mediach wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Jak można przeczytać na stronie organizatorów – olimpiada to także szansa dla uczniów klas maturalnych, którzy chcą zdobyć jeden z 48 indeksów na kierunku dziennikarskim, medioznawczym lub kulturoznawczym oraz cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów (m.in. monitory, mobilne routery LTE, zegarki, lornetki).

Patronat nad konkursem objęli: Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Informacje na temat konkursu można znaleźć pod adresem: http://kwm.uwb.edu.pl