Stanowisko władz rektorskich UwB w sprawie kształcenia w roku akademickim 2021/2022

Data wydarzenia 24-05-2021

Władze rektorskie Uniwersytetu w Białymstoku stoją na stanowisku, że w roku akademickim 2021/2022 kształcenie na naszej Uczelni powinno być realizowane w formie stacjonarnej, w murach wydziałów i instytutów. Do takiego trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych przygotowuje się Uniwersytet.

Mimo ogromnego rozwoju infrastruktury umożliwiającej kształcenie zdalne, zaangażowania kadry i wypracowania wielu kreatywnych rozwiązań podnoszących jakość i atrakcyjność zajęć realizowanych online, osiągnięcie w tej formie wszystkich efektów uczenia się jest trudne, a w przypadku niektórych przedmiotów – niemal niemożliwe.

Taka formuła nie sprzyja też integracji członków wspólnoty Uniwersytetu w Białymstoku, słabnie świadomość tradycji akademickich, zanikają wartości oparte na relacji mistrz-uczeń. Brak osobistych, bezpośrednich kontaktów między studentami i pracownikami Uczelni nie służy też budowaniu więzi międzyludzkich i bazującej na nich tożsamości instytucji.

Przekonanie o potrzebie powrotu do zajęć w formie stacjonarnej wynika też z dyskusji z władzami jednostek naszej Uczelni oraz coraz liczniejszych głosów studentów w tej sprawie.

Przywrócenie tradycyjnej formy kształcenia będzie uzależnione od rozwoju sytuacji epidemicznej i obowiązujących przepisów.

 

Z nadzieją bezpośredniego spotkania w murach Uniwersytetu

prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
rektor Uniwersytetu w Białymstoku