Studia po dyplomie? Na UwB trwa rekrutacja

Data wydarzenia 28-01-2016

Początek roku to dobry czas na decyzję o dalszej edukacji i zdobyciu nowych, przydatnych kwalifikacji. Na Uniwersytecie w Białymstoku ruszyła rekrutacja na wiele ciekawych studiów podyplomowych, które rozpoczną się w semestrze letnim. Na tej liście są też nowości.

 

Oferta Wydziału Ekonomii i Zarządzania

Wydział Ekonomii i Zarządzania wspólnie z Ogólnopolskim Centrum Badania, Edukacji i Monitorowania Problemów Płodności przygotował nowe studia podyplomowe Zarządzanie placówką medyczną. Są skierowane do osób pełniących lub przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach medycznych i jednostkach zajmujących się nadzorem nad placówkami świadczącymi usługi medyczne. Rekrutacja potrwa do 12 lutego.

Także od semestru letniego ruszyć mają 2 inne studia podyplomowe na WEiZ: Wyceny i gospodarki nieruchomościami oraz Zarządzania projektami unii europejskiej.  Na nich nabór zakończy się 10 lutego.

 

Propozycje Wydziału Pedagogiki i Psychologii

W sumie aż 12 propozycji ma dla absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich Wydział Pedagogiki i Psychologii. Rekrutacja na wszystkie ruszy po niedzieli i potrwa do końca lutego. Pełną ofertę studiów podyplomowych z otwartą rekrutacją można znaleźć na stronie internetowej wydziału.

Po raz pierwszy mają być uruchomione studia podyplomowe Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w systemie edukacji integracyjnej i włączającej. To studia przeznaczone dla nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz wychowawców świetlic szkolnych pracujących w przedszkolach i szkołach podstawowych integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi. Uzyskane kwalifikacje dają możliwość wsparcia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, sensoryczną i ruchową oraz uczniów autystycznych, z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami mowy, jak również uczniów niedostosowanych społecznie, z trudnościami adaptacyjnymi i uczniów wybitnie zdolnych oraz konstruowania dla nich indywidualnych programów edukacyjno–terapeutycznych.

Tegoroczną nowością są też studia podyplomowe Ewaluacja w edukacji. Słuchacze uzyskają m.in. wiedzę z zakresu teoretycznych i praktycznych zagadnień prowadzenia i wykorzystania badań ewaluacyjnych. Zdobędą umiejętności planowania i realizacji procesu ewaluacyjnego, szczególnie ewaluacji wewnętrznej, w warunkach określonej kultury organizacyjnej konkretnych placówek oświatowo-wychowawczych oraz ich społecznego otoczenia.

Zapisy na wszystkie studia prowadzone są za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Tam też kandydaci znajdą wszystkie szczegółowe informacje.