Stypendysta Polskiego Komitetu ds. UNESCO w Katedrze Mikrobiologii i Biotechnologii UwB

Mgr Artem Veiko z Uniwersytetu im. Yanki Kupaly w Grodnie (Białoruś), który otrzymał prestiżowe stypendium Polskiego Komitetu ds. UNESCO, przez 2 miesiące będzie prowadził swoje badania na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Mgr Veiko pracuje w Katedrze Biochemii grodzieńskiej uczelni. Na UwB będzie realizował projekt badawczy w zespole biofizyków z Katedry Mikrobiologii i Biotechnologii. Będą to badania dotyczące aktywności biochemiczno-biofizycznej wybranych flawonoidów (związków zaliczanych do polifenoli roślinnego pochodzenia) z modelowymi błonami lipidowymi.

- Jednym z najważniejszych zadań stojących przed współczesną biochemią i biofizyką, a także medycyną jest poszukiwanie i opracowywanie bezpiecznych i skutecznych leków. Bardzo obiecującymi związkami są preparaty na bazie polifenoli roślinnych m.in. flawonoidów. Moje badania mają na celu poznanie mechanizmów biologicznej aktywności polifenoli oraz stworzenie substancji korygujących procesy patologiczne (np. stres oksydacyjny czy stan zapalny) i zaburzenia metaboliczne w organizmie, takie jak np. cukrzyca. Na miejsce swoich badań wybrałem Wydział Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, ponieważ tutejsi biofizycy od wielu lat badają biologiczną aktywność związków pochodzenia roślinnego. Współpracują też z zespołem Katedry Biochemii mojej macierzystej uczelni. Mam nadzieję, że mój pobyt na stażu w ramach programu UNESCO umożliwi mi realizację planów naukowych – mówi mgr Artem Veiko.

 

Stypendium realizowane jest pod kierunkiem dr. hab. Szymona Sękowskiego.

 

- Grupa biofizyków Katedry Mikrobiologii i Biotechnologii od wielu lat współpracuje z Zespołem Katedry Biochemii Uniwersytetu im. Yanki Kupaly w Grodnie. Efektem jest wiele wspólnych prac badawczych opublikowanych w czasopismach z Listy Filadelfijskiej. Realizacja przez mgr. Artema Veiko stażu UNESCO wpisuje się w nurt umiędzynarodowienia badań naukowych, a otrzymane z pracy eksperymentalnej wyniki będą opublikowane w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym. Nie jest wykluczone, że w przyszłości zostaną podjęte starania przygotowania wspólnego projektu badawczego – wyjaśnia dr hab. Szymon Sękowski.

 

Jak można przeczytać na stronie Polskiego Komitet ds. UNESCO, program stypendialny, dzięki któremu młody białoruski naukowiec może realizować badania w Białymstoku, jest skierowany do absolwentów studiów wyższych, przede wszystkim z krajów Europy Wschodniej, Środkowo-Wschodniej i krajów rozwijających się. Program jest realizowany na polskich uczelniach, ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, poprzez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

 

Więcej o programie: https://www.unesco.pl/edukacja/stypendia-i-staze/program-stypendialny-pk-ds-unesco/