Szlakiem czarnoleskiego poety i wędrownych Muz. Mistrzowska prelekcja na UwB

Data wydarzenia 28-10-2021

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na kolejne spotkanie w cyklu “Prelekcje Mistrzów”. 28 października o godz. 11:30 prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa z Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi wykład pt. „Szlakiem czarnoleskiego poety i wędrownych Muz”. Prelekcja odbędzie się online i będzie transmitowana na platformie Blackboard - https://eu.bbcollab.com/guest/

Alina Nowicka-Jeżowa - profesor zw. Uniwersytetu Warszawskiego, badaczka kultury i literatury epok dawnych, komparatystka. Członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, członek zw. Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Towarzystwa Naukowego im. Adama Mickiewicza, doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Autorka monografii: „Madrygały staropolskie. Z dziejów liryki miłosnej w epoce renesansu i baroku”, 1978; Pieśni czasu śmierci. Studium z historii duchowości XVI-XVIII w., 1992; Sarmaci i śmierć. O staropolskiej poezji żałobnej, 1992; Jan Andrzej Morsztyn i Giambattista Marino. Dialog poetów europejskiego baroku 2000; Morsztyn e Marino. Un dialogo poetico dell´Europa Barocca, 2001; Barok polski między Europą i Sarmacją. Profile i zarysy całości,  2011; Kochanowski. Dieci saggi, 2018; Spotkania w labiryncie. Szkice o poezji Jana Kochanowskiego, 2019; Kasper Miaskowski, Zbiór rytmów, 1995 [ed. crit.).

Na Wydziale „Artes Liberales” organizowała pracownie: „Humanizm polski. Dziedzictwo i współczesność”, „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą”; „Humanizm. Hermeneutyka wartości”. Zostały w nich opracowane wielotomowe syntezy: „Humanizm. Idee, nurty, paradygamaty humanistyczne w kulturze polskiej” oraz „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w Europie. Hermeneutyka wartości.”

„Prelekcje Mistrzów” na Wydziale Filologicznym UwB to cykl wykładów gościnnych skierowany do wykładowców akademickich, studentów, doktorantów, nauczycieli i uczniów, ale również do wszystkich humanistów zainteresowanych tematami będącymi przedmiotem dociekań i badań najświetniejszych twórców i uczonych z kraju i zagranicy. Wykładowcami są wybitni profesorowie, pisarze, ludzie sztuki, przedstawiciele kultury, słowem: twórcy wyznaczający kierunki rozwoju współczesnej humanistyki.