Uniwersytet w Białymstoku będzie współpracował z Asseco Data Systems S. A.

Data wydarzenia 08-11-2018

 

ADS jest firmą z branży IT, działającą od 2016 roku. Zajmuje się tworzeniem, rozwijaniem i utrzymaniem systemów informatycznych oraz specjalistycznych usług, głównie dla przedsiębiorstw i administracji samorządowej. Asseco Data Systems jest częścią międzynarodowej Grupy Kapitałowej Asseco.

Porozumienie przewiduje m.in. organizację praktyk, staży studenckich i absolwenckich, współpracę w zakresie realizacji prac dyplomowych i przewodów doktorskich w dyscyplinie informatyka, zaangażowanie firmy w realizację programu stypendialnego dla studentów i doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku. ADS i UwB planują też wspólnie realizować projekty naukowe, informatyczne, a także wspólnie starać się o ich dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej bądź́ środków krajowych. Współpraca ma też dotyczyć przedsięwzięć promujących informatykę, takich jak konkursy, prezentacje czy szkolenia.

Z ramienia Asseco Data Systems S. A. dokument podpisali Andrzej Dopierała - prezes zarządu oraz Daniel Lala – wiceprezes. W spotkaniu towarzyszącym podpisaniu porozumienia wzięli też udział Katarzyna Skowrońska i Grzegorz Pytkowski z ADS. Uniwersytet w Białymstoku reprezentowali prof. Izabela Święcicka – prorektor ds. nauki oraz Tomasz Zalewski – kanclerz uczelni.