Uniwersytet w Białymstoku kontynuuje współpracę z uczelniami zza wschodniej granicy

Data wydarzenia 21-12-2017

20 grudnia 2017 roku dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB, prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu w Białymstoku, dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB, dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego oraz dr Oksana Voytyuk z Instytutu Historii i Nauk Politycznych Wydziału Historyczno-Socjologicznego, spotkali się z przedstawicielami Wschodniego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina).

 

 

 

W skład delegacji ukraińskiej weszli:

  • Antonina Nikołajewna Mytko, profesor nauk politycznych, kierownik Katedry Komunikacji Międzynarodowej i Analizy Politycznej, Wydziału Stosunków Międzynarodowych,
  • Eugene V., Voznyuk, profesor nadzwyczajny z Wydziału Stosunków Międzynarodowych,
  • Shulya Nazarij Aleksandrovich, student Wydziału Stosunków Międzynarodowych.

Celem spotkania była dyskusja na temat prowadzenia wspólnych projektów naukowych przez studentów obu uczelni, zacieśnienie współpracy naukowo-badawczej, wymiana pracowników i studentów między uczelniami. Strona ukraińska zaproponowała przygotowanie studenckiego wspólnego wydawnictwa naukowego dotyczącego zagadnień historii oraz współczesnych kwestii politycznych.