Uniwersytet w Białymstoku nie zmieni nazwy

Nie będzie zmiany nazwy Uniwersytetu w Białymstoku. Taki jest wynik dzisiejszych (27.10.2021) głosowań na posiedzeniu Senatu uczelni.

Zgodnie z wnioskiem formalnym rektora, senatorowie najpierw głosowali nad tym, czy chcą dokonać zmiany nazwy uczelni nadając jej patrona. Większość (25 z 35 głosujących) opowiedziała się za potrzebą takiej zmiany.

Następnie odbyły się głosowania dotyczące wyboru patrona, a co za tym idzie nazwy uczelni. W pierwszym senatorowie wskazywali jedną z dwóch nazw: Uniwersytet Zygmunta Augusta lub Uniwersytet Ludwika Zamenhofa. Wariant z królem jako patronem uzyskał przewagę - głos oddało na niego 21 senatorów (wariant z twórcą esperanto w nazwie uzyskał 16 głosów). 

Na wniosek rektora, zgłoszony przed rozpoczęciem głosowań, warunkiem wszczęcia procedury dotyczącej nadania uniwersytetowi patrona było uzyskanie przez jednego z kandydatów zdecydowanego poparcia Senatu UwB. Ten pułap został ustalony na 80% wszystkich oddanych głosów. Ostatnie głosowanie służyło potwierdzeniu, czy taka zdecydowana większość senatorów zgadza się na nazwę Uniwersytet Zygmunta Augusta. Liczba oddanych głosów poparcia okazała się niewystarczająca (23 z 35).