Wydział Prawa UwB podpisał porozumienie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku

Data wydarzenia 29-01-2018

W dniu 25 stycznia 2018 r. zostało podpisane porozumienie ustanawiające mecenat naukowy pomiędzy Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku, a Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Ze strony Mecenasa Naukowego umowę podpisał dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – Andrzej Józef Nowak, zaś ze strony Wydziału Prawa UwB – prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski – Dziekan.

Mecenat naukowy to nowa forma współpracy nawiązywana z różnymi instytucjami i podmiotami. Ma ona na celu wspieranie rozwoju nauki i podejmowanie wspólnych inicjatyw oraz wzajemne promowanie podejmowanych działań.

W spotkaniu dotyczącym podpisania porozumienia ustanawiającego mecenat naukowy udział wzięli (od lewej): prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski (Dziekan Wydziału Prawa), dr Iwona Wrońska (Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, Konsul Honorowy Republiki Estonii), Andrzej Józef Nowak (Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych), prof. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk (Prodziekan ds. Nauki)