Aktualności

STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jest międzywydziałową jednostką, której głównym zadaniem jest organizowanie działalności dydaktycznej w zakresie wychowania fizycznego i sportu.

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w studium są wysokiej klasy specjalistami w określonych dziedzinach kultury fizycznej.

Studium wraz z Klubem Uczelnianym AZS prowadzi fakultatywne zajęcia sportowe w zakresie szeroko rozumianej rekreacji ruchowej. Zajęcia skierowane są do studentów oraz pracowników uczelni.

Klub Uczelniany umożliwia uprawianie sportu na wyższym poziomie poprzez uczestnictwo w  treningach sekcji sportowych i konfrontacji swoich umiejętności podczas rywalizacji sportowej na zawodach.

Studium do swojej dyspozycji ma nowoczesny kompleks sportowy w skład którego wchodzi m.in. pełnowymiarowa hala sportowa, siłownia, sala do aerobiku.