Biuro Karier
Aktualności

STYPENDIA - STUDENCI

Rok akademicki 2022/2023

  __________________________________________

UWAGA
 Składanie wniosków 
odbywa się wyłącznie elektronicznie!
__________________________________________

1 grudnia 2022 roku
została uruchomiona na stałe tura generowania i składania wniosków o przyznanie stypendium
:
socjalnego,
zapomogi i
stypendium dla osób niepełnosprawnych Przypominamy, że przed przystąpieniem do wypełniania formularzy elektronicznych, należy zapoznać się z instrukcjami dostępnymi w systemie

 

__________________________________________

 

Link do strony: USOSweb.uwb.edu.pl 

__________________________________________
 

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 11 października 2022 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania świadczeń na rok akademicki 2022/2023

Komunikat nr 34 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku akademickim 2022/2023

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku

(Obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.) Zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku 

 
Komunikat  nr 8 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie odpowiedniego stosowania Zarządzenia nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku, do doktorantów studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 

 

Zarządzenie nr 55 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 11 października 2022 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku

 __________________________________________

Pobierz: Instrukcja potwierdzenia odbioru decyzji w systemie USOSweb

  __________________________________________

Pobierz: Instrukcja składania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w systemie USOSweb
 __________________________________________

Pobierz: Instrukcja składania oświadczenia o dochodach w systemie USOSweb
 __________________________________________

Pobierz: Instrukcja składania wniosku o przyznanie zapomogi w systemie USOSweb
 __________________________________________

Pobierz: Instrukcja składania wniosku o stypendium rektora w systemie USOSweb

 __________________________________________
 
Pobierz: Instrukcja składania wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych w systemie USOSweb

 __________________________________________ 

Pobierz: Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Pobierz: Oświadczenie wnioskodawcy o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych

 __________________________________________

 

Link do strony: USOSweb.uwb.edu.pl