Biuro Karier
Aktualności

REJESTR ORGANIZACJI STUDENCKICH UwB

KOŁA NAUKOWE
Łącznie - 95
Aktywne - 64
Działalność zawieszona - 31

ORGANIZACJE STUDENCKIE I STOWARZYSZENIA
Łącznie - 13
Aktywne - 9
Działalność zawieszona - 4

 wcześniejsza aktualizacja, 10 października 2022 r
wcześniejsza aktualizacja, 11 października 2022 r.
ostatnia aktualizacja, 13 października 2022 r.

KOŁA NAUKOWE

Wydział Biologii

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Biologów

Opiekun organizacji:  dr Agata Kostro-Ambroziak

Data rejestracji: 21.10.1985 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 33 os.

Kontakt: knb@uwb.edu.pl

Numer rejestru: 1/B-CHEM

 

Nazwa organizacji: Studenckie Koło Naukowe „Laboris” 

Data rejestracji: 3.12.2012 r.

Status organizacji: DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA

Numer rejestru: 3/B-CHEM

 

Nazwa organizacji: Środowiskowe Koło Naukowe „ENVIRO”

Data rejestracji: 13.06.2013 r.

Status organizacji: DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA

Numer rejestru: 4/B-CHEM

  

 Wydział Chemii

Nazwa organizacji: Naukowe Koło Chemików UwB "Pozyton" 

Opiekun organizacji:  dr hab. Agnieszka Wilczewska, prof. UwB

Data rejestracji: 26.02.2001 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 17 os.

Kontakt: knchpozyton@gmail.com

Numer rejestru: 2/B-CHEM

  

Instytut Zarządzania

Nazwa organizacji: Studenckie Koło Menedżerów

Opiekun organizacji:  prof. dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan

Data rejestracji: 13.12.1999 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 26 os.

Kontakt: skmbialystok@gmail.com

Numer rejestru: 1/EiZ

 

Wydział Ekonomii i Finansów

 

Nazwa organizacji: Studenckie Koło Ekonomistów Turystyki

Opiekun organizacji:  dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra, prof. UwB, dr Ewa Magrel

Data rejestracji:  16.11.2001 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 6 os.

Kontakt: sknet.weiz@gmail.com

Numer rejestru: 2/EiZ

 

Nazwa organizacji: Studenckie Koło Przedsiębiorczości „SKP” 

Opiekun organizacji: mgr Angelika Andrzejczyk

Data rejestracji:  27.03.2012 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 10 os.

Numer rejestru:  3/EiZ

  

Nazwa organizacji: Studenckie Koło Naukowe „Europrojekt"

Opiekun organizacji: dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB 

Data rejestracji:  12.03.2008 r.

Status organizacji: DIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA

Numer rejestru:  4/EiZ 

 

Nazwa organizacji: Studenckie Koło Naukowe Samorządu Terytorialnego

Opiekun organizacji: dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB

Data rejestracji:  22.12.2011 r.

Status organizacji:   AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 10 os. 

Kontakt: sknst.uwb@gmail.com

Numer rejestru: 5/EiZ

  

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Ekonomii Międzynarodowej

Opiekun organizacji: dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB

Data rejestracji: 3.01.2013 r.

Status organizacji:  AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 4 os. 

Numer rejestru: 6/EiZ

 

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Marketingu i Zarządzania w Sporcie

Data rejestracji: 5.05.2014 r.

Status organizacji:  DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA 

Numer rejestru: 7/EiZ

 

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Ekonomii Eksperymentalnej

Opiekun organizacji: dr inż. Anna Matel, dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB,  

Data rejestracji: 29.06.2015 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji:  4 os.

Numer rejestru: 8/EiZ

  

Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Studentów Ekonomii im. Friedricha von Hayeka

Opiekun organizacji: dr Elżbieta Zalesko

Data rejestracji: 27.07.2009 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 8 os.

Kontakt: kolonaukoweuwbwilno@gmail.com

Numer rejestru: 1/E-INF

 

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Studentów Informatyki im. Johna Von Neumanna

Opiekun organizacji:  Prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz; mgr Kamil Ząbkiewicz

Data rejestracji:  30.03.2012 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji:  5 os.

Numer rejestru: 2/E-INF

 

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Studentów Europeistyki im. Roberta Schumana

Opiekun organizacji: dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB

Data rejestracji: 20.04.2016 r.

Status organizacji: DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA

Liczba członków organizacji: 23 os.

Numer rejestru: 3/E-INF
 

Wydział  Filologiczny

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Polonistów

Data rejestracji: 19.03.1998 r.

Status organizacji: DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA

Numer rejestru: 1/FIL

 

Nazwa organizacji: Studenckie Koło Interkulturowe

Data rejestracji: 28.12.2006 r.

Status organizacji: DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA

Numer rejestru: 2/FIL

 

Nazwa organizacji: Studenckie Koło Naukowe Rusycystów

Opiekun organizacji: dr Weronika Biegluk-Leś

Data rejestracji: 29.06.2009 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji:  9 os. 

Numer rejestru:  3/FIL

 

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Studentów „Regionalni”

Data rejestracji: 24.04.2012 r.

Status organizacji:   DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA

Numer rejestru: 4/FIL

 

Nazwa organizacji: Klub Humanistów

Opiekun organizacji: dr hab. Krzysztof Korotkich, prof. UwB, dr Ewa Gorlewska

Data rejestracji: 1.12.2011 r.

Status organizacji:   AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 15 os.

Kontakt: kolohum@gmail.com

Numer rejestru: 5/FIL

 

Nazwa organizacji: Koło Kulturoznawców „kulSTRUKtura”

Opiekun organizacji: mgr Karol Więch 

Data rejestracji: 2.03.2012 r.

Status organizacji:   AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 13 os.

Kontakt: kulstruktura.uwb@gmail.com

Numer rejestru: 6/FIL

 

Nazwa organizacji: Studenckie Biuro Tłumaczeń UwB

Data rejestracji: 18.12.2009 r.

Status organizacji:   DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA 

Numer rejestru: 7/FIL

 

Nazwa organizacji: Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Edytorów "Asterysk"

Opiekun organizacji: dr Elżbieta  Jurkowska

Data rejestracji: 23.12.2014 r.

Status organizacji:   AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 13 os. 

Kontakt: kneasterysk@gmail.com

Numer rejestru: 8/FIL

 

Nazwa organizacji: Koło Badań nad Fantastyką "Eloi"

Opiekun organizacji: dr hab. Mariusz Leś, dr Weronika Łaszkiewicz, dr hab. Piotr Stasiewicz

Data rejestracji: 08.02.2018 r.

Status organizacji:   DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA

Liczba członków organizacji: 9 os. 

Kontakt: EloiKBnF@uwb.edu.pl

Numer rejestru: 9/FIL

 

Nazwa organizacji: Studenckie Koło Onomastyczne 

Data rejestracji: 08.02.2018 r.

Status organizacji:  DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA

Numer rejestru: 10/FIL

 

Nazwa organizacji: Naukowe Koło Dydaktyków

Data rejestracji: 02.07.2019 r.

Status organizacji:   DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA

Numer rejestru: 12/FIL

Instytut Studiów Kulturowych

Nazwa organizacji: Galeria Studencka - Biuro Wystaw Kulturoznawczych

Opiekun organizacji: mgr Maja Kinga Rogala

Data rejestracji: 08.05.2020 r.

Status organizacji:   AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 4 os. 

Kontakt: galeria.bwk@gmail.com

Numer rejestru: 13/FIL

 

Nazwa organizacji: Teatr bez Nazwy

Opiekun organizacji: mgr Maja Kinga Rogala

Data rejestracji: 12.02.2019 r.

Status organizacji:   AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 25 os. 

Kontakt: teatrbeznazwy@gmail.com

Numer rejestru: 11/FIL

 

 Wydział Fizyki

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Fizyków

Opiekun organizacji: dr hab. Krzysztof Szymański, prof. UwB

Data rejestracji: 16.03.1999 r.

Status organizacji:   AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 7 os.

Kontakt: knf@uwb.edu.pl

Numer rejestru: 1/FIZ

 

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Robotyków Fi-BOT 

Opiekun organizacji: dr Krzysztof Gawryluk

Data rejestracji: 24.11.2015 r.

Status organizacji:   AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 4 os.

Numer rejestru: 2/FIZ

 

Nazwa organizacji: Koło Programowania Gier Fi-Gie(r)L 

Opiekun organizacji: dr hab. Tomasz Karpiuk

Data rejestracji: 07.12.2021 r.

Status organizacji:   AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 5 os.

Numer rejestru: 3/FIZ

 

Nazwa organizacji: Astronomiczne Koło Naukowe

Opiekun organizacji: dr hab. Marek Nikołajuk, prof.UwB, mgr Andrzej Branicki

Data rejestracji: 17.03.2022 r.

Status organizacji:   AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 3 os.

Numer rejestru: 4/FIZ

 

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych

Nazwa organizacji: Studenckie Koło Naukowe Historyków

Opiekun organizacji:  dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB

Data rejestracji: 04.04.1989 r., 20.01.1992 r. - reaktywacja 

Status organizacji:   AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 14 os.

Kontakt: sknhuwb@gmail.com

Numer rejestru: 1/H-S

  

Nazwa organizacji: Studenckie Koło Naukowe Wschodnie Pogranicze

Data rejestracji: 14.01.2011 r.

Status organizacji:  DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA

Numer rejestru:  4/H-S

 

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych

Data rejestracji: 19.01.2011 r.

Status organizacji: DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA

Numer rejestru: 5/H-S

 

Nazwa organizacji: Koło Nauk Politycznych

Opiekun organizacji: dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk

Data rejestracji: 5.05.2015 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 5 os.

Kontakt: kolonaukpolitycznych.uwb@gmail.com

Numer rejestru: 6/H-S

  

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Amerykanistów

Data rejestracji: 23.10.2015 r.

Status organizacji: DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA

Numer rejestru: 10/H-S

 

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Badaczy Stosunków Międzynarodowych

Data rejestracji: 25.11.2015 r.

Status organizacji: DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA

Numer rejestru: 11/H-S

 

Instytut Socjologii

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Socjologiczno-Antropologiczne

Opiekun organizacji: dr Małgorzata Skowrońska

Data rejestracji: 25.10.2000 r.

Status organizacji:   AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 7 os.

Kontakt: knsa@uwb.edu.pl

Numer rejestru:  3/H-S

 

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Socjologii Kultury UwB

Data rejestracji: 16.12.2015 r.

Status organizacji: DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA

Numer rejestru: 8/H-S

  

Instytut Filozofii

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Filozofów

Opiekun organizacji:  dr hab. Piotr Nowak, prof. UwB

Data rejestracji: 18.04.2012 r.

Status organizacji:   AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 10 os.

Kontakt: fuwube@gmail.com

Numer rejestru:  2/H-S

 

Nazwa organizacji: Koło Badań nad Duchowością

Opiekun organizacji: dr hab. Zbigniew Kazmierczak, prof. UwB

Data rejestracji: 26.05.2015 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 5 os.

Numer rejestru: 7/H-S

 

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Kognitywistów

Opiekun organizacji: dr hab. Robert Poczobut, prof. UwB

Data rejestracji: 16.12.2015 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 8 os.

Kontakt: knk.uwb@gmail.com

Numer rejestru: 9/H-S 

 

Wydział Matematyki

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Matematyczno-Informatyczne

Data rejestracji: 16.11.2005 r.

Status organizacji: DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA

Numer rejestru: 1/MAT-INF

  

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Matematyki Stosowanej

Data rejestracji: 15.01.2018 r.

Status organizacji: DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA

Numer rejestru: 4/MAT-INF

 

Nazwa organizacji: Koło Zastosowań Matematyki

Opiekun organizacji: dr Krzysztof Zajkowski

Data rejestracji: 29.12.2020 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji:  5 os.

Numer rejestru: 5/MAT-INF

  

Instytut Informatyki

Nazwa organizacji: Studenckie Koło Technologii Rozproszonych

Data rejestracji: 14.02.2013 r.

Status organizacji: DZIAŁALNOŚĆ  ZAWIESZONA

Numer rejestru: 2/MAT-INF

 

Nazwa organizacji: Informatyczne Koło Naukowe

Opiekun organizacji: dr inż. Dominik Tomaszuk, mgr Łukasz Szeremeta

Data rejestracji: 16.11.2005 r.

Status organizacji: DZIAŁALNOŚĆ  ZAWIESZONA

Numer rejestru: 3/MAT-INF

 

Wydział Nauk o Edukacji

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Młodych Wolontariuszy

Data rejestracji: 16.05.2001 r.

Status organizacji: DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA

Numer rejestru:  1/PiP

 

Nazwa organizacji: Koło Młodych Teoretyków Pedagogiki

Opiekun organizacji: dr Beata Kunat, dr Katarzyna Szorc

Data rejestracji: 01.12.2000 r.

Status organizacji: DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA

 Numer rejestru:  2/PiP

 

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej 

Opiekun organizacji: mgr Dorota Wyrzykowska-Koda

Data rejestracji: 17.03.2003 r., 24.02.2022 r. - reaktywacja

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 25 os. 

Numer rejestru:  3/PiP 

 

Nazwa organizacji: Studenckie Koło Naukowe Aktywnych Dydaktyków 

Opiekun organizacji: dr Karol Kowalczuk

Data rejestracji: 28.04.2004 r.

Status organizacji: DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA

Liczba członków organizacji: 2 os. 

Numer rejestru: 4/PiP

 

Nazwa organizacji: Naukowe Koło Kreatywności

Opiekun organizacji: dr hab. Halina Monika Wróblewska, prof. UwB

Data rejestracji: 07.06.2004 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 12 os.

Kontakt: naukowekolokreatywnosci@gmail.com

Numer rejestru: 5/PiP

 

Nazwa organizacji: Studenckie Koło Naukowe Socjologii Edukacji

Opiekun organizacji: dr Joanna Borowik

Data rejestracji: 08.11.2005 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji:  13 os.

Numer rejestru:  6/PiP

 

Nazwa organizacji: Studenckie Koło Teatralne „StuKoT”

Opiekun organizacji:

Data rejestracji: 28.02.2006 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 8 os. 

Kontakt: stukot@uwb.edu.pl

Numer rejestru:  7/PiP 

 

Nazwa organizacji: Studenckie Koło Naukowe Andragogów i Gerontologów 

Opiekun organizacji:  mgr Natalia Głódź

Data rejestracji: 25.09.2007 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Numer rejestru: 8/PiP 

 

Nazwa organizacji: Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej

Opiekun organizacji:  mgr Anna Chańko-Kraszewska

Data rejestracji: 27.05.2008 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 25 os.

Kontakt: nkpr@gmail.com

Numer rejestru: 9/PiP

 

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Pedagogiki Przedszkolnej

Opiekun organizacji:   dr hab. Elżbieta Jaszczyszyn, prof. UwB, mgr Adam Naruszewicz

Data rejestracji: 13.06.2013 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 16 os. 

Kontakt: kolo.ped.przedszkolnej@gmail.com

Numer rejestru: 12/PiP

 

 

Nazwa organizacji: Studenckie Koło Edukacji Międzykulturowej

Data rejestracji: 8.07.1997 r.

Status organizacji:  DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA

Numer rejestru: 14/PiP

 

Nazwa organizacji: Studenckie Koło Naukowe Teorii Wychowania i Praktyki Pedagogicznej

Opiekun organizacji:  dr Lidia Dakowicz

Data rejestracji: 31.03.2014 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 14 os. 

Numer rejestru: 15/PiP

 

Nazwa organizacji: Akademickie Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 

Opiekun organizacji:  dr Łukasz Kalisz

Data rejestracji: 15.05.2014 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 7 os.

Kontakt: ak.ksm.uwb@gmail.com 

Numer rejestru: 16/PiP 

 

Nazwa organizacji: Studenckie Koło Naukowe Pracy Socjalnej

Opiekun organizacji:  dr Joanna Szymanowska, dr hab. Małgorzata Halicka, prof. UwB

Data rejestracji: 28.11.2018 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 7 os.

Kontakt: kolopracysocjalnej.uwb@gmail.com

Numer rejestru: 17/PiP 

 

Nazwa organizacji: Studenckie Zrzeszenie Artystów

Data rejestracji: 22.01.2020 r.

Status organizacji: DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA

Numer rejestru: 18/PiP 

 

Nazwa organizacji: Naukowe Koło Mentoringu i Wolontariatu

Opiekun organizacji:  dr Agata Butarewicz-Głowacka

Data rejestracji: 13.07.2022 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 7 os.

Numer rejestru: 19/PiP

 

Wydział Prawa  

Nazwa organizacji: Koło Naukowe "Uniwersytecka Poradnia Prawna”

Opiekun organizacji:  dr Marta Janina Skrodzka,  dr Arkadiusz Bieliński

Data rejestracji: 13.11.1998 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 36 os. 

Numer rejestru: 1/PR

 

Nazwa organizacji: Koło Naukowe INNOWACJA

Opiekun organizacji:  dr hab. Maciej Perkowski, prof. UwB; mgr Wojciech Zoń

Data rejestracji: 10.04.2008 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 10 os.

Kontakt: innowacja@onet.com.pl

Numer rejestru:  2/PR

 

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Prawa Finansowego

Opiekun organizacji:  dr Ewa Lotko, dr hab. Urszula K. Zawadzka-Pąk

Data rejestracji: 14.05.2007 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 10 os.

Kontakt: knpf@uwb.edu.pl

Numer rejestru:  3/PR

 

Nazwa organizacji: Wydziałowe Koło Piłkarskie „Strzelec”

Opiekun organizacji:   dr hab. Andrzej I. Jackiewicz, prof. UwB

Data rejestracji: 28.12.2006 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 50 os. 

Kontakt: strzelec@uwb.edu.pl

Numer rejestru:  4/PR

 

Nazwa organizacji: Studenckie Koło Prawa Podatkowego

Opiekun organizacji:  dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB

Data rejestracji: 20.12.2006 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 10 os.

Kontakt: knppod.@uwb.edu.pl

Numer rejestru:  5/PR

 

Nazwa organizacji: Studenckie Koło Prawa Administracyjnego

Data rejestracji: 13.12.2006 r.

Status organizacji: DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA

Numer rejestru:  6/PR

 

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Prawa Pracy

Opiekun organizacji:  dr hab. Aneta Giedrewicz-Niewińska  

Data rejestracji: 18.04.2006 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 6 os. 

Kontakt: knpp@uwb.edu.pl

Numer rejestru:  7/PR

 

Nazwa organizacji: Studenckie Koło Miłośników Prawa i Kultury Antycznej

Opiekun organizacji:  prof. dr hab. Piotr Niczyporuk, dr Piotr Kołodko

Data rejestracji: 31.01.2003 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji:  15 os.

Kontakt: skmpika@uwb.edu.pl

Numer rejestru:  8/PR

 

Nazwa organizacji: Studenckie Koło Nauk Penalnych

Opiekun organizacji:  prof. dr. hab. Cezary Kulesza, dr Dariusz Kużelewski

Data rejestracji: 03.02.1997 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji:  20 os.  

Kontakt: sknp@uwb.edu.pl

 Numer rejestru: 9/PR

 

Nazwa organizacji: Studenckie Koło Prawa Gospodarczego  

Opiekun organizacji:  dr Karolina Zapolska, dr Paulina Korycińska-Rząca

Data rejestracji: 10.03.2004 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji:  28 os.  

Kontakt: skpg@uwb.edu.pl

Numer rejestru: 10/PR

 

Nazwa organizacji: Towarzystwo Przyjaciół Prawa Konstytucyjnego

Opiekun organizacji:  dr hab. Andrzej I. Jackiewicz, prof. UwB, mgr Piotr Czeczot

Data rejestracji: 04.07.2003 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 2 os.

Numer rejestru: 11/PR

 

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka

Data rejestracji: 30.04.2003 r.

Status organizacji:  DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA 

Numer rejestru: 12/PR

 

Nazwa organizacji: Koło Nauk Cywilistycznych

Opiekun organizacji:  dr Arkadiusz Bieliński

Data rejestracji: 19.03.2002 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 25 os. 

Kontakt: knc@uwb.edu.pl, knc.uwb@gmail.com

Numer rejestru: 13/PR

 

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Europejskiego

Opiekun organizacji:  dr hab. Iwona Wrońska, dr hab. Tomasz Dubowski

Data rejestracji: 10.12.2003 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 15 os.

Kontakt: knpmie@uwb.edu.pl

Numer rejestru: 14/PR

 

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Internetu

Opiekun organizacji:  dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz, prof. UwB

Data rejestracji: 07.04.2009 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 15 os.

Kontakt: kolouwb.powi@gmail.com

Numer rejestru: 15/PR

 

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii

Opiekun organizacji:  prof. dr hab. Ewa Monika Guzik-Makaruk, prof. dr hab. dr h. c. Emil W. Pływaczewski

Data rejestracji: 05.10.2009 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 50 os.

Kontakt: knpkik@uwb.edu.pl

Numer rejestru: 16/PR

 

Nazwa organizacji: Studenckie Koło Filozofii Prawa

Opiekun organizacji: dr Karol Kuźmicz

Data rejestracji: 20.05.2002 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 20 os.

Kontakt: skfp@uwb.edu.pl

Numer rejestru: 17/PR

 

Nazwa organizacji: Międzywydziałowy Klub Szachowy „DRAGON2005”

Data rejestracji: 01.12.2005 r.

Status organizacji: DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA

Numer rejestru: 18/PR

 

Nazwa organizacji: Studenckie Koło Historii Prawa

Opiekun organizacji:  dr Mariusz Mohyluk

Data rejestracji: 27.03.2012 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji:  13 os.

Kontakt: skhp.uwb@gmail.com

Numer rejestru: 19/PR

 

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Teorii Społecznych

Opiekun organizacji: dr Sławomir Oliwniak

Data rejestracji: 05.05.2004 r. 

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji:  15 os.

Kontakt: knts.bialystok@gmail.com

Numer rejestru: 20/PR

 

Nazwa organizacji: Your Erasmus Support (YES)

Data rejestracji: 13.08.2010 r.

Status organizacji:  DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA

Numer rejestru: 21/PR

 

Nazwa organizacji: Akademicki Klub Wędkarski – AKW „ROBAL”

Opiekun organizacji: dr Maciej Etel

Data rejestracji: 11.09.2002 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji:  11 os.

Numer rejestru: 22/PR

 

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Prawa Ochrony Środowiska

Data rejestracji: 19.02.2013 r.

Status organizacji: DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA 

Numer rejestru:  23/PR

 

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Towarzystwo Wiedzy Obronnej

Opiekun organizacji: dr hab. Jarosław Matwiejuk, prof. UwB

Data rejestracji: 12.03.2013 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 15 os.  

Kontakt: towarzystwo_wiedzy_obronnej@wp.pl

Numer rejestru:  24/PR

 

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Prawa Sportowego

Opiekun organizacji: dr hab. Andrzej I. Jackiewicz

Data rejestracji: 09.12.2013 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 25 os.

Kontakt: knpsbialystok@uwb.edu.pl 

Numer rejestru:  25/PR

 

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „PRO HUMANAE VITAE”

Opiekun organizacji: dr Urszula Drozdowska

Data rejestracji: 15.04.2014 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 10 os.

Kontakt: koloprawamedycznego@uwb.edu.pl 

Numer rejestru:  26/PR

 

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Prawa Handlowego

Opiekun organizacji: prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów, dr Renata Tanajewska, dr Paweł Czaplicki

Data rejestracji: 28.08.2014 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 10 os.

Kontakt: knph.uwb@uwb.edu.pl 

Numer rejestru:  27/PR

 

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej

Opiekun organizacji: dr Krzysztof Szczygielski

Data rejestracji: 05.10.2018 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 10 os.

Numer rejestru:  28/PR

 

Nazwa organizacji: Studenckie Koło Bezpieczeństwa Narodowego

Opiekun organizacji: dr hab. Adam R. Bartnicki

Data rejestracji: 25.05.2021 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 15 os.

Numer rejestru:  30/PR

  

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Inicjatyw Administracyjnych

Opiekun organizacji: dr Małgorzata Wenclik

Data rejestracji: 25.05.2021 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 16 os.

Numer rejestru:  31/PR

 

Nazwa organizacji: Studenckie Koło Współpracy Międzynarodowej

Opiekun organizacji: mgr Kamila M. Bezubik

Data rejestracji: 05.01.2022 r.

Status organizacji: AKTYWNA

Liczba członków organizacji: 8 os.

Numer rejestru:  32/PR

 

ORGANIZACJE STUDENCKIE I STOWARZYSZENIA

 Rodzaj i nazwa organizacji: Podlaskie Studenckie Forum Business Centre Club

Rejestracja: KRS:0000221528, data rejestracji: 16.11.2004 r.

Status: AKTYWNA

Liczba członków: 38 os.

Siedziba: Wydział Ekonomii i Zarządzania

Kontakt: bialystok@sfbcc.org.pl

Numer rejestru: 1/OS

 

Rodzaj i nazwa organizacji: Akademicki Klub Teatralny

Rejestracja: 20.12.2005 r.

Status: DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA 

Numer rejestru: 2/OS

 
Rodzaj i nazwa organizacji: Akademicki Klub Turystyczno-Krajoznawczy

Rejestracja: 16.01.2008 r.

Status: DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA 

Numer rejestru: 3/OS

 

Rodzaj i nazwa organizacji: Stowarzyszenie ESN UwB

Rejestracja: 12.11.2013 r.

Status: AKTYWNA

Liczba członków: 27 os.

Siedziba: Pogodna 65

Kontakt: uwb@esn.pl

Numer rejestru: 4/OS

 

Rodzaj i nazwa organizacji: Europejskie Forum Studentów AEGEE – Białystok

Rejestracja:  KRS:0000101832, data rejestracji: 21.03.2002 r.

Status: AKTYWNA

Liczba członków: 5 os.

Siedziba: Uniwersyteckie Centrum Kół i Organizacji

Kontakt: bxaegee@yahoo.com

Numer rejestru: 5/OS

 

Rodzaj i nazwa organizacji: Niezależne Zrzeszenie Studentów UwB

Rejestracja: KRS:0000301470, data rejestracji: 02.04.2008 r.

Status: AKTYWNA

Liczba członków: 13 os.

Siedziba: Uniwersyteckie Centrum Kół i Organizacji

Numer rejestru: 6/OS

 

Rodzaj i nazwa organizacji: Stowarzyszenie Kuźnia Talentów

Rejestracja: KRS:0000260002, rejestracja: 03.07.2006 r.

Status: DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA

Numer rejestru: 7/OS

 

Rodzaj i nazwa organizacji: Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Białystok

Rejestracja: KRS: 0000144348, rejestracja: 19.12.2002 r.

Status: AKTYWNA

Liczba członków: 54 os.

Siedziba: Wydział Prawa

Kontakt: bialystok@elsa.org.pl

Numer rejestru: 8/OS

 

Rodzaj i nazwa organizacji: AIESEC POLSKA Komitet Lokalny Białystok

Rejestracja: KRS:0000121960, rejestracja: 13.09.2002 r.

Status: AKTYWNA

Liczba członków: 13 os.

Siedziba: Uniwersyteckie Centrum Kół i Organizacji

Kontakt: aiesec.bialystok@gmail.com

Numer rejestru: 9/OS

 

Rodzaj i nazwa organizacji: Akademickie Towarzystwo Śpiewacze (Chór Akademicki UwB – powstał w 1976 r. jako Chór Filii Uniwersytetu Warszawskiego)

Rejestracja: KRS:0000159010, rejestracja: 28.04.2003 r.

Status: AKTYWNA

Liczba członków: ok. 70 osób

Siedziba: Wydział Historyczno-Socjologiczny

Kontakt: chor@uwb.edu.pl

Numer rejestru: 10/OS

 

Rodzaj i nazwa organizacji: Demokratyczne Zrzeszenie Studenckie

Rejestracja: 21.01.2013 r.

Status: DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA

Numer rejestru: 11/OS

 

Rodzaj i nazwa organizacji: Towarzystwo Myśli Politycznej "Res Publica"

Rejestracja: 20.03.2017 r.

Status: AKTYWNA

Liczba członków: 2 os.

Kontakt: 

Numer rejestru: 12/OS

 

Rodzaj i nazwa organizacji: UwBand

Rejestracja: 04.11.2019 r.

Status: AKTYWNA

Liczba członków:  10 os.

Kontakt: uwband@uwb.edu.pl

Numer rejestru: 13/OS