Harmonogram rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2022/2023

 

Etapy postępowania konkursowego

Termin

Rejestracja w systemie IRK i dostarczanie przez kandydatów dokumentów do sekretariatu Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych oraz Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

01-29.07.2022 r.

Rejestracja w systemie IRK i dostarczanie przez kandydatów dokumentów do sekretariatu Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych

16-30.08.2022 r.

Ogłoszenie kandydatom w systemie IRK punktów uzyskanych przez nich w I etapie postępowania konkursowego

02.09.2022 r.

Rozmowy kwalifikacyjne do szkół doktorskich

05-09.09.2022 r.

Rozmowy kwalifikacyjne do szkół doktorskich (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych)

12-13.09.2022 r.

Ogłoszenie kandydatom list rankingowych

12.09.2022 r.

od godz. 14.30

Ogłoszenie kandydatom list rankingowych (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych)

13.09.2022 r.

od godz. 14.30

Przynoszenie przez kandydatów rekomendowanych do wpisania na listę doktorantów oryginałów dyplomów i składanie oświadczeń

13-15.09.2022 r.

do godz. 14.00

 Przynoszenie przez kandydatów rekomendowanych do wpisania na listę doktorantów oryginałów dyplomów i składanie oświadczeń (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych)  

14-15.09.2022 r.

do godz. 14.00

Wpisanie na listę doktorantów do danej szkoły doktorskiej

do 30.09.2022 r.