Studia niestacjonarne: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie

Etapy postępowania w sprawie przyjęcia na studia

Rekrutacja podstawowa

Rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

01.06-16.09.2022 r.

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna (w przypadku kierunków studiów, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin/rozmowę).

19.09.2022 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania w sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK (na osobistych kontach rejestracyjnych).

19.09.2022 r.

od godz. 14.30

Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby wydziału/instytutu.

20-21.09.2022 r.

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania w sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK (na osobistych kontach rejestracyjnych).

22.09.2022 r.

od godz. 14.30

Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc (na skutek rezygnacji kandydatów).

23.09.2022 r.

do godz. 14.00

Ogłoszenie kandydatom ostatecznych, zweryfikowanych wyników postępowania w sprawie przyjęcia na studia  w systemie IRK (na osobistych kontach rejestracyjnych).

26.09.2022 r.

od godz. 14.30