Studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone na zasadach odpłatności dla cudzoziemców podejmujących studia w języku innym niż polski

Etapy postępowania w sprawie przyjęcia na studia

Rekrutacja podstawowa

Rejestracja kandydatów w systemie IRK (uzupełnienie danych osobowych). 

01.06-05.08.2022 r.

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów (w przypadku kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin/rozmowę).

09.08.2022 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania w sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK (na osobistych kontach rejestracyjnych).

12.08.2022 r.

od godz. 13.00

Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Uniwersyteckiego Centrum Rekrutacji. 16.08–30.08.
2022 r.
Ogłoszenie kandydatom ostatecznych, zweryfikowanych wyników postępowania w sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK (na osobistych kontach rejestracyjnych). 31.08.2022 r.