Nowości w ofercie edukacyjnej w roku akademickim 2022/2023

 

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika resocjalizacyjna

 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika resocjalizacyjna