Studia stacjonarne pierwszego stopnia
rok akademicki 2022/2023

 

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo i prawo
 • Biologia
 • Chemia
 • Ekobiznes
 • Ekonomia
 • Ekonomia – Wilno
 • Ekonomiczno-prawny
 • Europeistyka – Wilno
 • Filologia polska
 • Filologia, moduł specjalizacyjny:

            - filologia angielska
            - filologia angielska z językiem niemieckim
            - filologia angielska z językiem hiszpańskim
            - filologia angielska z językiem rosyjskim
            - filologia francuska (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw)
            - język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy
            - język francuski stosowany, z hiszpańskim (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw)
            - filologia rosyjska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw)
            - filologia rosyjska (dla kandydatów ze znajomością języka rosyjskiego)
            - filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu

 • Filozofia i etyka
 • Fizyka
 • Historia
 • Informatyka
 • Informatyka – Wilno
 • Informatyka i ekonometria
 • Jakość i bezpieczeństwo środowiska
 • Kognitywistyka i komunikacja
 • Kryminologia
 • Kulturoznawstwo
 • Matematyka
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Mikrobiologia
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Praca socjalna
 • Socjologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Studia wschodnie
 • Zarządzanie