OLIMPIADY

 

Nazwa olimpiady

Kierunek studiów

Olimpiada Artystyczna

filologia polska, filozofia i etyka, kulturoznawstwo, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika specjalna

Olimpiada Astronomiczna

fizyka, informatyka, informatyka i ekonometria, matematyka

Olimpiada Biologiczna

biologia, ekobiznes, kognitywistyka i komunikacja, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia

Olimpiada Chemiczna

biologia, chemia, ekobiznes, fizyka, informatyka, informatyka i ekonometria, matematyka, jakość i bezpieczeństwo środowiska

Olimpiada Filozoficzna

filologia polska, filozofia i etyka, historia, kognitywistyka i komunikacja, kulturoznawstwo, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika specjalna, socjologia

Olimpiada Fizyczna

ekobiznes, fizyka, informatyka, informatyka i ekonometria, kognitywistyka i komunikacja, matematyka, mikrobiologia

Olimpiada Geograficzna

ekobiznes, ekonomia, ekonomiczno-prawny, międzynarodowe stosunki gospodarcze, jakość i bezpieczeństwo środowiska, stosunki międzynarodowe, studia wschodnie, zarządzanie

Olimpiada Historyczna

administracja, bezpieczeństwo i prawo, ekonomia, ekonomiczno-prawny, filozofia i etyka, filologia polska, historia, kulturoznawstwo, kryminologia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika specjalna, prawo, prawo i podatki w biznesie, socjologia, stosunki międzynarodowe, studia wschodnie, zarządzanie

Olimpiada Informatyczna

fizyka, informatyka, informatyka i ekonometria, kognitywistyka i komunikacja, matematyka

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

informatyka, informatyka i ekonometria, matematyka

Olimpiada Matematyczna

ekobiznes, ekonomia, ekonomiczno-prawny, filozofia i etyka, fizyka, informatyka, informatyka i ekonometria, kognitywistyka i komunikacja, matematyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

ekobiznes, ekonomia, ekonomiczno-prawny, informatyka i ekonometria, międzynarodowe stosunki gospodarcze, stosunki międzynarodowe, zarządzanie

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych

ekonomia, ekonomiczno-prawny, międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

biologia, ekobiznes, filozofia i etyka, fizyka, kognitywistyka i komunikacja, jakość i bezpieczeństwo środowiska, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika specjalna

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka
w Świecie Współczesnym

administracja, bezpieczeństwo i prawo,filozofia i etyka, historia, kognitywistyka i komunikacja, kryminologia, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika specjalna, praca socjalna, prawo, prawo i podatki w biznesie, socjologia, stosunki międzynarodowe, studia wschodnie

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

administracja, bezpieczeństwo i prawo, ekobiznes, ekonomia, ekonomiczno-prawny, filozofia i etyka, historia, filologia polska, kryminologia, kognitywistyka i komunikacja, kulturoznawstwo, międzynarodowe stosunki gospodarcze, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika specjalna, praca socjalna, prawo, prawo i podatki w biznesie, socjologia, stosunki międzynarodowe, studia wschodnie, zarządzanie

Olimpiada Wiedzy o Prawie

administracja, bezpieczeństwo i prawo, ekonomiczno-prawny, filozofia i etyka, kryminologia, prawo, prawo i podatki w biznesie

Olimpiada Wiedzy o Świecie Antycznym

administracja, bezpieczeństwo i prawo, filologia polska, filozofia i etyka, historia, kryminologia, prawo

Olimpiada Wiedzy Technicznej

fizyka, informatyka, informatyka i ekonometria, matematyka

Olimpiada Wiedzy o III RP

administracja, bezpieczeństwo i prawo, filologia polska, kryminologia, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika specjalna, praca socjalna, prawo, prawo i podatki w biznesie, stosunki międzynarodowe, socjologia, studia wschodnie

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

administracja, bezpieczeństwo i prawo, filozofia i etyka, historia, kognitywistyka i komunikacja, kryminologia, kulturoznawstwo, międzynarodowe stosunki gospodarcze, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika specjalna, praca socjalna, prawo, prawo i podatki w biznesie, socjologia, stosunki międzynarodowe, studia wschodnie, zarządzanie

Olimpiada Języka Angielskiego

filologia, specjalności: filologia angielska, filologia angielska z językiem niemieckim, filologia angielska z językiem hiszpańskim, filologia angielska z językiem rosyjskim, filologia francuska (od podstaw), język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy, język francuski stosowany, z hiszpańskim; filologia polska, filozofia i etyka, kulturoznawstwo

Olimpiada Języka Francuskiego

filologia, specjalności: filologia francuska (od podstaw), język francuski stosowany, z hiszpańskim, język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy; filozofia i etyka, filologia polska, kulturoznawstwo, stosunki międzynarodowe

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

filologia, specjalności: filologia francuska (od podstaw), język francuski stosowany, z hiszpańskim, język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy; filologia polska, filozofia i etyka, kulturoznawstwo, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika specjalna

Olimpiada Języka Niemieckiego

filologia, specjalności: filologia francuska (od podstaw), język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy, język francuski stosowany, z hiszpańskim; filologia polska, filozofia i etyka, kulturoznawstwo, stosunki międzynarodowe

Olimpiada Języka Rosyjskiego

filologia, specjalności: filologia rosyjska (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw), filologia rosyjska (oferta edukacyjna dla kandydatów ze znajomością języka rosyjskiego), filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu; filologia francuska (od podstaw), język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy, język francuski stosowany, z hiszpańskim; filologia polska, filozofia i etyka, kulturoznawstwo, stosunki międzynarodowe, studia wschodnie

Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej

filologia, specjalności: filologia rosyjska (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw), filologia rosyjska (oferta edukacyjna dla kandydatów ze znajomością języka rosyjskiego), filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu; filozofia i etyka, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika specjalna, praca socjalna, studia wschodnie

Olimpiada Wiedzy Biologicznej

biologia, ekobiznes, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia

Olimpiada Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy

administracja – 3 laureatów stopnia centralnego z najwyższą liczbą punktów, prawo, prawo i podatki w biznesie, międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie

Olimpiada Języka Łacińskiego

administracja, bezpieczeństwo i prawo, filologia, specjalności: filologia francuska (od podstaw), język francuski (od podstaw) z angielskim –  profil tłumaczeniowy,  język francuski stosowany, z hiszpańskim, filologia rosyjska (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw), filologia rosyjska (oferta edukacyjna dla kandydatów ze znajomością języka rosyjskiego), filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu; filologia polska,  filozofia i etyka, historia, kryminologia, kulturoznawstwo, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika specjalna, praca socjalna, prawo

Olimpiada Matematyczna Pogranicza

informatyka, informatyka i ekonometria, matematyka

Olimpiada Wiedzy o Mediach

filologia polska, filozofia i etyka, kognitywistyka i komunikacja, kulturoznawstwo, socjologia

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego

historia

Olimpiada Statystyczna

ekonomia, ekonomiczno-prawny, informatyka i ekonometria, matematyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

administracja, bezpieczeństwo i prawo, filozofia i etyka, historia, kognitywistyka i komunikacja, kryminologia, prawo, prawo i podatki w biznesie, socjologia, stosunki międzynarodowe, studia wschodnie

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Historycznej

filozofia i etyka, historia, socjologia, stosunki międzynarodowe, studia wschodnie

Olimpiada Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych

ekobiznes, ekonomia, ekonomiczno-prawny, informatyka i ekonometria, matematyka, zarządzanie

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

filologia polska, filozofia i etyka, kognitywistyka i komunikacja, kulturoznawstwo, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika specjalna, praca socjalna, socjologia

Olimpiada Historii Polski na Ukrainie

historia

Olimpiada Teologii Katolickiej

filozofia i etyka, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika specjalna, praca socjalna

Olimpiada Przedsiębiorczości

prawo i podatki w biznesie, zarządzanie