Studia stacjonarne: studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

Etapy postępowania w sprawie przyjęcia na studia

Rekrutacja podstawowa

Rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

 01.06-08.07.2022 r.

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna (w przypadku kierunków studiów, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin/rozmowę).

11-12.07.2022 r. 

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania w sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK (na osobistych kontach rejestracyjnych).

15.07.2022 r. 

od godz. 13.00

Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby wydziału/instytutu.

18-20.07.2022 r. 

do godz. 14.30

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania w sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK (w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc).

22.07.2022 r. 

od godz. 13.00

Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc (na skutek rezygnacji kandydatów).

25.07.2022 r. 

do godz. 14.30

Ogłoszenie kandydatom ostatecznych, zweryfikowanych wyników postępowania w sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK (na osobistych kontach rejestracyjnych).

27.07.2022 r. 

od godz. 14.30

 

  

Studia stacjonarne: studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia

Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja podstawowa

Rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

    01.06-05.08.2022 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania w sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK (na osobistych kontach rejestracyjnych).

         08.08.2022 r.

od godz. 14.00

(czasu polskiego)

Przyjmowanie  kompletu wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Filii.

      09-11.08.2022 r.

do godz. 15.00

(czasu litewskiego)

Ogłoszenie kandydatom ostatecznych, zweryfikowanych wyników postępowania w sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK (na osobistych kontach rejestracyjnych).

12.08.2022 r.

od godz. 13.00
(czasu polskiego)

 

  

Studia stacjonarne drugiego stopnia

 

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja podstawowa

Rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

01.06-22.07.2022 r.

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna (w przypadku kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin/rozmowę).

25.07.2022 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania w sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK (na osobistych kontach rejestracyjnych).

26.07.2022 r.

od godz. 14.30

Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby wydziału/instytutu.

27-28.07.2022 r.

do godz. 14.30

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania w sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK (w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc).

29.07.2022 r.

od godz. 13.00

Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc (na skutek rezygnacji kandydatów).

01.08.2022 r.

do godz. 14.30

Ogłoszenie kandydatom ostatecznych, zweryfikowanych wyników postępowania w sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK (na osobistych kontach rejestracyjnych).

03.08.2022 r.

od godz. 14.30