Limit przyjęć na kierunki studiów w roku akademickim 2022/2023

 

 

Jednostka/Kierunek

Limit przyjęć na studiach stacjonarnych

pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich

drugiego stopnia

Wydział Biologii

120

60

Biologia

60

60

Ekobiznes

30

0

Mikrobiologia

30

0

Wydział Chemii

90

60

Chemia

60

30

Chemia kryminalistyczna
i sądowa

0

30

Jakość i bezpieczeństwo środowiska

30

0

Wydział Ekonomii i Finansów

300

150

Ekonomia

180

120

Ekonomiczno-prawny

90

 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

30

30

International Economic Relations

0

Wydział Filologiczny

450

180

Filologia:

 

moduł specjalizacyjny: filologia angielska

90

30

moduł specjalizacyjny: English Philology

moduł specjalizacyjny: filologia angielska z elementami translatoryki

0

30

moduł specjalizacyjny: filologia angielska z językiem niemieckim

30

0

moduł specjalizacyjny: filologia angielska z językiem hiszpańskim

30

0

moduł specjalizacyjny: filologia angielska z językiem rosyjskim

30

0

moduł specjalizacyjny: filologia francuska (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw)

30

0

moduł specjalizacyjny: język francuski (od podstaw) z angielskim –  profil tłumaczeniowy

30

0

moduł specjalizacyjny: język francuski stosowany, z hiszpańskim (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw)

30

0

moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw)

30

0

moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska (oferta edukacyjna dla kandydatów ze znajomością języka rosyjskiego)

30

0

moduł specjalizacyjny: русская филология

0

specjalność: filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu

30

0

moduł specjalizacyjny: русская филология - языковая коммуникация в сфере бизнеса

0

moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska – przekładoznawstwo

0

30

Filologia polska

60

30

Filologia polska nauczycielska

0

30

Filologia obca nauczycielska

0

30

Lingwistyka stosowana "Wschód-Zachód"

30

0

Wydział Fizyki

60

30

Fizyka

60

30

specjalność: Medical Physics

0

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych

180

60

Historia

60

30

Stosunki międzynarodowe

90

30

International Relations

0

Studia wschodnie

30

 

Wydział Matematyki

60

30

Matematyka

60

30

Wydział Nauk o Edukacji

300

150

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

60

60

Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna

120

0

Pedagogika resocjalizacyjna

60

60

Pedagogika specjalna

30

0

Praca socjalna

30

30

Wydział Prawa

265

75

Administracja

25

25

Bezpieczeństwo i prawo

25

25

Kryminologia

25

25

Prawo

190

0

Instytut Filozofii

90

30

Filozofia

0

30

Filozofia i etyka

30

0

Kognitywistyka i komunikacja

60

0

Instytut Informatyki

180

30

Informatyka

150

30

Computer Science

Informatyka i ekonometria

30

0

Instytut Socjologii

60

30

Socjologia

60

30

Instytut Studiów Kulturowych

60

30

Kulturoznawstwo

60

30

Instytut Zarządzania

90

60

Zarządzanie

90

60

Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie

150

30

Ekonomia

60

30

Europeistyka

30

0

Informatyka

30

0

Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna

30

0

Łączna liczba miejsc:

2455

1005

 

 

 

 

 

Jednostka/Kierunek

Limit przyjęć na studiach niestacjonarnych

pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich

drugiego stopnia

Wydział Ekonomii i Finansów

120

120

Ekonomia

120

120

Wydział Nauk o Edukacji

180

90

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

30

30

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

60

0

Pedagogika resocjalizacyjna

30

30

Pedagogika specjalna

30

0

Praca socjalna

30

30

Wydział Prawa

300

240

Administracja

60

60

Bezpieczeństwo i prawo

60

60

Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa

0

60

Kryminologia

60

60

Prawo

60

0

Prawo i podatki w biznesie

60

0

Instytut Zarządzania

60

60

Zarządzanie

60

60

Łączna liczba miejsc:

660

510