Opłaty

 Opłaty na kierunkach studiów realizowanych w językach obcych:

Studia pierwszego stopnia

Kierunek studiów

Ogólna cena roczna (zł)

Łącznie

I rok

II rok

III rok

Филология: русская филология

7500 7500 7500 22 500

Филология: русская филология - языковая коммуникация в сфере бизнеса

7500 7500 7500 22 500

Physics; Medical Physics

28 880 29 330 25 375 83 585

Philology: English Philology

7300 7300 7300 21 900

Computer Science

15 000 15 000 16 000 46 000

 

Studia drugiego stopnia

Kierunek studiów

Ogólna cena roczna (zł)

Łącznie

I rok

II rok

International Economic Relations

6 235 6235 12 470

Philology: English Philology

7400 7400 14 800

International Relations

9280 8800 18 080

Computer Science: Internet and Mobile Technologies

16 000 14 000 30 000

 

 * Studia prowadzone w językach obcych są płatne dla wszystkich studentów.