Rekrutacja uzupełniająca na rok akademicki 2022/2023 - lista kierunków

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

biologia
chemia
ekobiznes
ekonomiczno-prawny
filologia polska
filologia, moduł specjalizacyjny:
- filologia angielska z językiem rosyjskim
- filologia francuska (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw)
- filologia rosyjska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw)
- filologia rosyjska (dla kandydatów ze znajomością języka rosyjskiego)
- filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu

filozofia i etyka
fizyka
historia
informatyka
informatyka i ekonometria
jakość i bezpieczeństwo środowiska
kognitywistyka i komunikacja
kulturoznawstwo
matematyka
międzynarodowe stosunki gospodarcze
mikrobiologia
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
praca socjalna
socjologia
stosunki międzynarodowe
studia wschodnie

Studia stacjonarne jednolite magisterskie

pedagogika specjalna

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia stacjonarne drugiego stopnia

administracja
biologia
chemia
chemia kryminalistyczna i sądowa
ekonomia
filologia polska
filologia polska nauczycielska
filologia obca nauczycielska
filologia, moduł specjalizacyjny:
- filologia angielska

- filologia rosyjska – przekładoznawstwo

filozofia
fizyka
historia
informatyka
kryminologia
kulturoznawstwo
matematyka
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
pedagogika resocjalizacyjna
socjologia
stosunki międzynarodowe
zarządzanie

 

Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

ekonomia

europeistyka

informatyka

Studia stacjonarne drugiego stopnia

ekonomia