Szkoła Języka i Kultury Polskiej POLLANDO przy Wydziale Filologicznym UwB prowadzi kursy języka polskiego dla obcokrajowców i osób polskiego pochodzenia, mieszkających poza granicami kraju. Kadrę SJiKP stanowią lektorzy z doświadczeniem dydaktycznym w nauczaniu grup międzynarodowych i wielokulturowych, znający biegle przynajmniej jeden język obcy. Są to przede wszystkim pracownicy Instytutu Filologii Polskiej.

Szkoła oferuje kursy semestralne (wiosenne i jesienne), kursy letnie i indywidualne na wszystkich poziomach biegłości językowej. Szczegółowe informacje o aktualnej ofercie dydaktycznej znajdują się na stronie: www.pollando.uwb.edu.pl.

 

Uniwersytet w Białymstoku

Wydział Filologiczny

Szkoła Języka i Kultury Polskiej POLLANDO

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1

p. 142 (II piętro)

15-420 Białystok, Polska

 

www.pollando.uwb.edu.pl

pollando@uwb.edu.pl

 

Tel. (48) 85 745-74-46 (sekretariat Wydziału Filologicznego)

Fax: (48) 85 745-74-78