Studia podyplomowe

 

 

Wydział Ekonomii i Finansów
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Informacji i Ochrona Danych Osobowych
Studia Podyplomowe Celno-podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego
Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw
Studia Podyplomowe Menedżerskie
Studia Podyplomowe Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego
Studia Podyplomowe Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami

 

Wydział Filologiczny
Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa
Studia Podyplomowe Logopedyczne
Studia Podyplomowe w Zakresie Nauczania Języka Polskiego jako Obcego.

 

Studia Podyplomowe Wydziału Nauk o Edukacji
Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
Studia Podyplomowe Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Studia Podyplomowe Przygotowanie do Nauczania Teoretycznych Przedmiotów Zawodowych
Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne
Studia Podyplomowe Terapia Pedagogiczna

 

Wydział Prawa
Studia Podyplomowe Administracja Publiczna
Studia Podyplomowe Doradztwo Podatkowe
Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego
Studia Podyplomowe Funkcjonowanie Lasów Państwowych w Świetle Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Krajowego
Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych
Studia Podyplomowe Prawo w Nowoczesnych Technologiach Informatycznych
Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne
Studia Podyplomowe Prawo, Zarządzanie i Mediacja w Ochronie Zdrowia
Studia Podyplomowe Prawo w Nowoczesnych Technologiach Informatycznych 

Instytut Kulturoznawstwa
Studia Podyplomowe Menadżer Kultury


Instytut Zarządzania

Studia Podyplomowe Doradztwo zawodowe

Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu

Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Studia Podyplomowe Doradztwo i Orientacja Zawodowa

 

Katedra Teologii Katolickiej

Studia Podyplomowe Etyki i Filozofii Religii w Szkole

 

  

 

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK-SP)