Progi punktowe

 

Uniwersytet w Białymstoku nie określa minimalnych progów punktowych do przyjęcia na studia.

Lista rankingowa tworzona jest na podstawie liczby uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonej liczby miejsc na dany kierunek studiów.

Spośród kandydatów, którzy zadeklarowali chęć podjęcia studiów na danym kierunku, przyjmowane są te osoby, które otrzymały w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia najwięcej punktów, aż do wyczerpania liczby miejsc. Jeśli kandydatowi nie uda się dostać na wybrany kierunek w pierwszej turze postępowania w sprawie przyjęcia na studia, to o ile zostaną wolne miejsca, może zostać przyjęty w następnych turach.

Informacje dotyczące przebiegu rekrutacji łącznie z decyzją ostateczną umieszczane są na indywidualnym koncie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (www.irk.uwb.edu.pl).