Studia niestacjonarne 

rok akademicki 2022/2023

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo i prawo
 • Ekonomia
 • Kryminologia
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Praca socjalna
 • Prawo i podatki w biznesie
 • Zarządzanie

 Studia niestacjonarne drugiego stopnia

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo i prawo
 • Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa
 • Ekonomia
 • Kryminologia
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Praca socjalna
 • Zarządzanie

 Studia niestacjonarne jednolite magisterskie

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika specjalna
 • Prawo