Studia niestacjonarne

Studia pierwszego stopnia

Wydział/Instytut

i kierunek studiów

Opłata za pierwszy rok studiów

w roku akademickim 2022/2023 (zł)

WYDZIAŁ EKONOMII I FINANSÓW

Ekonomia

4 490

WYDZIAŁ NAUK O EDUKACJI

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

4 500

Pedagogika resocjalizacyjna

4 500

Praca socjalna 4 500

WYDZIAŁ PRAWA

Administracja

4 900

Bezpieczeństwo i prawo

4 900

Kryminologia

4 900

Prawo i podatki w biznesie

4 900

INSTYTUT ZARZĄDZANIA

Zarządzanie 4 250

 

Jednolite studia magisterskie

Wydział/Instytut

i kierunek studiów

Opłata za pierwszy rok studiów 

w roku akademickim 2022/2023 (zł)

WYDZIAŁ NAUK O EDUKACJI

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

4 500

Pedagogika specjalna

4 500

WYDZIAŁ PRAWA

Prawo 4 900

 

Studia drugiego stopnia

Wydział/Instytut

i kierunek studiów

Opłata za pierwszy rok studiów

w roku akademickim 2022/2023 (zł)

WYDZIAŁ EKONOMII I FINANSÓW

Ekonomia

4 760

WYDZIAŁ NAUK O EDUKACJI

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

4 700

Pedagogika resocjalizacyjna

4 700

Praca socjalna

4 700

WYDZIAŁ PRAWA

Administracja

4 900

Bezpieczeństwo i prawo

4 900

Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa

4 900

Kryminologia

4 900

INSTYTUT ZARZĄDZANIA

Zarządzanie 4 500