Studia stacjonarne drugiego stopnia
rok akademicki 2022/2023

 

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo i prawo
 • Biologia
 • Chemia
 • Chemia kryminalistyczna i sądowa
 • Ekonomia
 • Ekonomia – Wilno
 • Filologia polska
 • Filologia polska nauczycielska
 • Filologia obca nauczycielska
 • Filologia, moduł specjalizacyjny:

          - filologia angielska                    

          - filologia angielska z elementami translatoryki                   

          - filologia rosyjska – przekładoznawstwo

 • Filozofia
 • Fizyka
 • Historia
 • Informatyka
 • Kryminologia
 • Kulturoznawstwo
 • Matematyka
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Praca socjalna
 • Socjologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Zarządzanie