Limity przyjęć w poszczególnych szkołach doktorskich w roku akademickim 2022/2023

 

Szkoła doktorska

Dyscyplina naukowa

Limit przyjęć

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

filozofia

2

historia

4

językoznawstwo

4

literaturoznawstwo

4

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych
i Przyrodniczych

nauki biologiczne

5

nauki chemiczne

5

physical sciences

4

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

ekonomia i finanse

5

nauki prawne

10

nauki socjologiczne

3

pedagogika

4

Łączna liczba miejsc:

50