Adam Hulanicki (1929-2019)

Prof. Adam Hulanicki jest światowym specjalistą w dziedzinie chemii analitycznej. Urodził się w 1929 roku w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie też rozpoczął pracę naukową. Opublikował ponad 250 prac naukowych.


 

Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Polskie Towarzystwo Chemiczne przyznało mu Medal Jana Zawidzkiego oraz Medal Wiktora Kemuli za wybitne osiągnięcia naukowe. Prof. Adam Hulanicki był wieloletnim przewodniczącym, a obecnie jest honorowym przewodniczącym Komitetu Chemii Analitycznej PAN.