Elpis

adres: Katedra Teologi Prawosławnej, ul. Ludwika Zamenhofa 15, 15-435 Białystok
telefon: 85 745-77-80
e-mail: ktp@uwb.edu.pl
www: http://elpis.edu.pl
 
ukazuje się od:
1999 r.
 
ISSN:
1508-7719
 
periodyczność i nakład:
rocznik, 200 egz.
 
medium:
papierowe (referencyjne), online

,,Elpis - Czasopismo Teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku" jest recenzowanym, międzynarodowym, interdyscyplinarnym czasopismem przedstawiającym szerokie spektrum tematów związanych z prawosławną teologią, historią i kulturą. Celem czasopisma jest ukazywanie współczesnej teologii prawosławnej oraz propagowanie dorobku teologów, historyków i filologów związanego z Chrześcijaństwem Wschodnim. ,,Elpis" jest wydawany w formie drukowanej i elektronicznej, przy czym pierwotną (referencyjną) jest wersja papierowa. Każdy publikowany artykuł podlega procedurze recenzowania. Aktualna lista współpracujących recenzentów jest publikowana na stronie czasopisma oraz raz do roku w wersji drukowanej. Czasopismo ,,Elpis" stanowi kontynuację czasopisma ,,Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego" wydawanego w latach 1926-1939 pod tym samym tytułem. Od roku 1999 ,,Elpis" ukazuje się jako rocznik Katedry Teologii Prawosławnej UwB.

Redaktor naczelny: ks. dr Marek Ławreszuk
 
Rada naukowa: ks. Adam Wachtang Ahaladze (Uniwersytet Medyczny św. Tamary w Tbilisi), ks. Nicolas Cernokrak (Instytut Teologiczny św. Sergiusza w Paryżu), Siergiej Chorużyj (Instytut Filozofii RAN w Moskwie), ks. Job Getcha (Prawosławny Instytut Teologiczny w Chambésy), Antoni Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku), Aleksander Naumow (Universita Ca’Foscari w Wenecji, Uniwersytet Jagielloński), Bernard Outtier (Francuska Akademia Nauk w Paryżu), Jerzy Uścinowicz (Politechnika Białostocka).