Prezentacje z IV Ogólnouczelnianego Seminarium nt. Jakości Kształcenia (2022)

        


Prezentacje z III Ogólnouczelnianego Seminarium nt. Jakości Kształcenia (2021)

 
 

Prezentacje z II Ogólnouczelnianego Seminarium nt. Jakości Kształcenia (2019)

 

   

 


  


  


 

Katarzyna LASKOWSKA, Funkcjonowanie systemu jakości kształcenia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – 10 lat doświadczeń (2017): (pobierz)