FE_POWER_poziom_pl-1_rgb

 

Program stażowy w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu”

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, proponujemy studentom udział w odpłatnych stażach zawodowych trwających nie więcej niż dwa miesiące, w czasie których stażyści przepracują 200 godzin (minimum 20 godzin tygodniowo). Na staże będą kierowani studenci II roku studiów I stopnia kierunków:

  1. biologia,
  2. chemia,
  3. matematyka,
  4. informatyka,
  5. ekonomia,
  6. administracja,
  7. bezpieczeństwo narodowe,
  8. kryminologia.

Udział pracodawcy w projekcie będzie polegał na przyjęciu studenta na staż zawodowy, bez nawiązywania stosunku pracy, oraz przydzieleniu stażyście opiekuna spośród swoich pracowników, którego rolą będzie pomoc w zdobyciu umiejętności praktycznych przez studenta w tym m.in. przygotowanie programu stażu.

Dofinansowanie, które pozyskaliśmy na realizację projektu, przeznaczamy na:
1. Opłacenie wynagrodzenia stażystów ze środków projektu.
2. Refundację kosztów zaangażowania Opiekuna stażysty po stronie Pracodawcy ze środków projektu do wysokości 2,82zł brutto (łącznie ze składkami ZUS po stronie pracodawcy) za godzinę opieki nad jednym stażystą. W przypadku opieki nad grupą 10 stażystów stawka wynosi 28,25zł brutto (łącznie ze składkami ZUS po stronie pracodawcy) za godzinę.
3. Opłacenie badań lekarskich oraz ubezpieczenia NNW na czas odbywania stażu, niezbędnych dla danego stanowiska pracy.

W przypadku wyrażenia chęci współpracy, prosimy o kontakt e-mailowy bądź pisemny na adres poniżej. W przypadku wyboru Państwa instytucji / firmy jako miejsca stażu przez naszych studentów, zostanie podpisana stosowna umowa o współpracy. Pierwsza rekrutacja studentów do programu stażowego rozpocznie się w drugim kwartale 2020 roku (kolejne planowane są w roku 2021 i 2022), a same staże powinny się odbywać w okresie czerwiec-wrzesień (lata 2020-2022).

UWAGA! W związku z obecną sytuacją wywołaną epidemią COVID-19, przewidujemy możliwość przesunięcia pierwszej edycji staży na okres sierpień-wrzesień 2020 r., bądź całkowitej rezygnacji z programu w roku 2020 oraz jego realizacji w roku 2021 i 2022. Monitorujemy sytuację i na bieżąco będziemy aktualizować niniejszą informację.


KONTAKT:
Biuro Projektu: Dział Nauki, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok (pokój nr 8, parter)
E-mail: nowoczesny.uniwersytet@uwb.edu.pl, Tel: 85 745 70 14 lub 85 745 71 21