Wschodni Ośrodek Transferu Technologii jest jednostką ogólnouczelnianą, utworzoną na podstawie uchwały nr 1996 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 stycznia 2017 r., która ma na celu zwiększenie efektywności współpracy środowisk nauki i biznesu. Nadrzędnym celem  działalności WOTT jest szeroko rozumiany transfer wyników prac naukowych badaczy Uniwersytetu w Białymstoku do środowiska biznesowego. Transfer technologii jest to proces przeniesienia wyników badań naukowych, myśli naukowej, procesów, patentów lub oryginalnych pomysłów do gospodarki w celu praktycznego zastosowania.

Naszym celem jest:

  • inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym;
  • przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
  • zarządzanie portfelem technologii UwB;
  • wspieranie naukowców UwB w zakresie procesu transferu technologii.

Na naszej stronie znajdziesz:

 

Aktualności

Projekty realizowane

 Projekty zrealizowane

Ochronę własności intelektualnej

Bazę potencjału naukowo-badawczego UwB

oraz kontakt