Rektor

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski

 
adres: ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok
telefon: 85 745 70 01
e-mail: rektorat@uwb.edu.pl
 
Sekretariat rektora:
mgr Marzena Radziszewska

Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Finansów, Katedra Ekonomii Politycznej
Prowadzi zajęcia z: podstaw ekonomii, makroekonomii, teorii rozwoju gospodarczego

Wykształcenie:
1986 – matura – I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku 
1993 – magister ekonomii, Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku
1998 – doktor nauk ekonomicznych, Uniwersytet w Białymstoku
2005 – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Uniwersytet w Białymstoku
2018 – tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych nadany przez Prezydenta RP

Doświadczenie zawodowe:

od 1993 r. - nauczyciel akademicki
2002 - 2005 - prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania
2005 – 2008, 2008 - 2012 - dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania
2012 – 2016 - prorektor UwB ds. ekonomicznych

Członkostwo:
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE)
The European Association for the Study of Science and Technology (EASST)
Komitet naukowy Instytutu Misesa

Dorobek naukowy:
ok. 100 publikacji (w tym monografie, artykuły, podręczniki)

Prywatnie:
rodzina: żonaty, jedna córka
pasje: piłka nożna, książki, audiofilstwo