Nazwa uczelni

Typ mobilności

STA -przyjazdy

STA - wyjazdy

STT - przyjazdy

STT - wyjazdy

SMS - przyjazdy

Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Ukraina

0

1*

0

0

0

 

*UKRAINA:  W projekcie przewidziano tylko 1 miejsce na wyjazd w celu prowadzenia zajęć (STA). 

O to miejsce mogą ubiegać się nauczyciele z Wydziału Ekonomii i Finansów, Wydziału Matematyki, Wydziału Filologicznego (fil. polska i rosyjska), Instytutu Zarządzania i Instytutu Kulturoznawstwa. 

O kwalifikacji na wyjazd nie decyduje miejsce zatrudnienia nauczyciela, lecz obowiązujące kryteria rekrutacji prowadzonej na sczczeblu ogólnouczelnianym.