W celu zapewnienia równego dostępu  do informacji, przewidziane jest przygotowanie i dystrybucja aktów wewnętrznych Uniwersytetu w Białymstoku, odnoszących się również do obsługi studentów i kadry z zagranicy (m. in. Statut uczelni, Regulamin studiów, Uchwały rekrutacyjne, Regulamin przyjmowania, finansowania i rozliczania kosztów pobytu gości zagranicznych w Uniwersytecie w Białymstoku), norm zwyczajowych, zarządzeń, procedur w angielskiej wersji językowej.