Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia pełni funkcję doradczą rektora. Dokonuje analizy corocznych sprawozdań zespołów ds. jakości kształcenia z funkcjonowania systemu w poszczególnych jednostkach organizacyjnych oraz sporządza i przedstawia rektorowi sprawozdanie na temat funkcjonowania systemu wraz z rekomendacjami dla zespołów ds. jakości kształcenia.