Uchwała nr 2847 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 marca 2021 r.
zmieniająca Uchwałę nr 2614 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad działania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku


Uchwała nr 2614 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie polityki zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku


Uchwała nr 1749 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku  z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie polityki zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku