Optimum. Studia Ekonomiczne

adres: Wydział Ekonomii i Zarządzania, Warszawska 63, 15-087 Białystok
e-mail: dorotta.gradzka@gmail.com
www: optimum.uwb.edu.pl
 
ukazuje się od:
1998 r.
 
ISSN:
1506-7637
 
periodyczność i nakład:
dwumiesięcznik, 300 egz.
 
medium:
papierowe, on-line

,,Optimum. Studia Ekonomiczne" jest wydawane od początku roku 1998. Jest pismem służącym do dokumentowania dorobku naukowego oraz do wymiany poglądów głównie na tematy związane z metodologią badań ekonomicznych, teorią ekonomii i zarządzania, teorią i praktyką integracji gospodarczej, polityki ekonomicznej, regionalnej i społecznej, ekonomią środowiska i rozwoju zrównoważonego. Intencją redakcji jest stworzenie podstaw do stworzenia pluralistycznego forum dyskusyjnego nad problemami ekonomicznymi. ,,Optimum. Studia Ekonomiczne" jest czasopismem ogólnopolskim, w którym drukują autorzy z ośrodków akademickich z całego kraju, a także z zagranicy, między innymi z Niemiec, Portugalii, Białorusi, Ukrainy, Szwecji, Chin i Węgier. Doroczna anglojęzyczna wersja pisma skierowana jest w stronę zagranicznych odbiorców.


Redaktor naczelny:
 dr hab Ewa Roszkowska, prof. UwB

 

Rada Programowa (Naukowa): Thomas Apolte (Uniwersytet w Munster), Sylke Behrends  (Fachhochschule Wilhemshafen), Tom S. Burns (Uniwersytet w Uppsali), Andrzej Franciszek Bocian (Uniwersytet w Białymstoku), Leanid Davydzenka (Państwowy Uniwersytet w Mińsku), Marek Degórski (Polska Akademia Nauk), Wojciech Florkowski (The University of Georgia), Jose Manuel Lopes da Fonseca (Nova School of Business and Economics, Lisbon), Witold Kwaśnicki (Uniwersytet Wrocławski), Siarhej Lukin (Uniwersytet Państwowy w Mińsku), Norbert Meiners (Fachhochschule fur Wirtschaft und Technik, Vechta, Diepholz, Oldenburg), Kazimierz Meredyk (Uniwersytet w Białymstoku), Marek Michalski (Universidas Rey Juan Garlos, Madrit), Bazyli Poskrobko (uniwersytet w Białymstoku), Piotr Pysz (Fachhochschule fur Wirtschaft und Technik, Vechta, Diepholz, Oldenburg), Jerzy Sikorski (Uniwersytet w Białymstoku), Danuta Strahl (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Olgierd Swiatkiewicz (Escola Superior de Tecnologia de Setubal), Istvan Takacs (Szent Istvan University, Godollo), Jerzy Wilkin (Uniwersytet Warszawski).