Kontakt do pracowników Działu Nauki Uniwersytetu w Białymstoku
 
 
Pracownik Działu Nauki / dane do kontaktu
Zakres prowadzonych spraw / obsługa wydziałów i instytutów
dr hab. Monika Kondratiuk-Nierodzińska
Stanowisko: kierownik
Tel: 85 745 71 21
Pokój: 8B
Email: mkn@uwb.edu.pl
ac-dn@uwb.edu.pl

Koordynacja aplikowania o dofinansowanie na dzialalność badawczą

Opieka administracyjna nad projektami oraz ewidencja pozaksięgowa wydatków na działalność badawczo-naukową w ramach:
GR, SPUB, zleconych prac badawczych oraz projektów Uniwersytetu w Białymstoku w ramach programów Regionalna Inicjatywa Doskonałości,  Rozwój Czasopism Naukowych, Doskonała Nauka, Społeczna Odpowiedzialność Nauki

mgr Justyna Białkowska
Stanowisko: specjalista
Tel: 85 745 71 03
Pokój: 8
Email: j.bialkowska@uwb.edu.pl
ac-dn@uwb.edu.pl

Opieka administracyjna nad projektami oraz ewidencja pozaksięgowa wydatków na działalność badawczą w ramach GR i NPRH - Wydział Biologii, Wydział Ekonomii i Finansów, Wydział Filologiczny, Instytut Socjologii, Instytut Zarządzania

Asysta pod względem formalnym przy aplikowaniu o dofinansowanie na dzialalność badawczą.

Prowadzenie rejestru zakupów oraz napraw aparatury naukowo-badawczej, prowadzenie rejestru dowodów "OT" przyjęcia środka trwałego zakupionego na potrzeby badań na stan Uczelni.

mgr Natalia Kamieńska
Stanowisko: specjalista
Tel: 85 745 70 14
Pokój: 8A
Email: n.kamienska@uwb.edu.pl
ac-dn@uwb.edu.pl

Opieka administracyjna nad projektami oraz ewidencja pozaksięgowa wydatków na działalność badawczą w ramach GR i NPRH - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych i Instytut Filozofii.

Asysta pod względem formalnym przy aplikowaniu o dofinansowanie na dzialalność badawczą.

mgr Katarzyna Łempicka
Stanowisko: specjalista
Tel: 85 745 70 14
Pokój: 8A
Email: k.lempicka@uwb.edu.pl
ac-dn@uwb.edu.pl

Opieka administracyjna nad projektami oraz ewidencja pozaksięgowa wydatków na działalność badawczą w ramach GR i NPRH - Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Wydział Matematyki, Instytut Informatyki oraz projektu Uniwersytetu w Białymstoku w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości

Asysta pod względem formalnym przy aplikowaniu o dofinansowanie na dzialalność badawczą.

mgr Aldona Węglarz
Stanowisko: specjalista
Tel: 85 745 72 62
Pokój: 8A
Email: a.weglarz@uwb.edu.pl
ac-dn@uwb.edu.pl

Opieka administracyjna nad projektami oraz ewidencja pozaksięgowa wydatków na działalność badawczą w ramach GR - Wydział Nauk o Edukacji, Wydział Prawa, Instytut Studiów Kulturowych oraz projekty realizowane we współpracy międzynarodowej.

Asysta pod względem formalnym przy aplikowaniu o dofinansowanie na dzialalność badawczą.

Rejestracja konferencji oraz prowadzenie rejestru zakupów oraz napraw aparatury naukowo-badawczej, prowadzenie rejestru dowodów "OT" przyjęcia środka trwałego zakupionego na potrzeby badań na stan Uczelni.

mgr Paulina Wasilewska
Stanowisko: Samodzielny referent
Tel: 85 745 71 03
Pokój: 8
Email: p.wasilewska@uwb.edu.pl
ac-dn@uwb.edu.pl

 

Czasowo nieobecna