Nazwa uczelni

Typ mobilności

STA -przyjazdy

STA - wyjazdy

STT - przyjazdy

STT - wyjazdy

SMS - przyjazdy

Uniwersytet "Hasan Prisztina" w Prisztinie, Kosowo* (*w rozumieniu rezolucji ONZ)

 2

2* 

1

 

*KOSOWO:  W projekcie przewidziano 2 miejsca na wyjazd w celu prowadzenia zajęć (STA). 

O to miejsce mogą ubiegać się nauczyciele z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych (dyscyplina stosunki międzynarodowe), Filii UwB w Wilnie-Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego, Wydziału Prawa i Instytutu Filozofii. 

O kwalifikacji na wyjazd nie decyduje miejsce zatrudnienia nauczyciela, lecz obowiązujące kryteria rekrutacji prowadzonej na sczczeblu ogólnouczelnianym.