Leszek Borysiewicz

Prof. Leszek Borysiewicz urodził się 13 kwietnia 1951 roku w Wielkiej Brytanii, w Cardiff k. Bristolu. Jego kariera naukowa związana jest z brytyjskimi uczelniami i instytucjami naukowymi (w Londynie, Cardiff, Cambridge). W latach 2010 – 2017 piastował funkcję rektora Uniwersytetu w Cambridge w Wielkiej Brytanii.


Do nawiązania bezpośredniej współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Uniwersytetem w Cambridge doszło z inicjatywy pracowników Wydziału Prawa UwB. Jej efektem była między innymi wizyta prof. Leszka Borysiewicza na Uniwersytecie w Białymstoku w październiku 2014 r., na zaproszenie ówczesnego rektora UwB prof. Leonarda Etela. Prof. Borysiewicz wygłosił w nowo otwartym kampusie UwB wykład na temat „Zarządzanie Uniwersytetem w Cambridge”.

Kontakty zaowocowały też podpisaniem (8 listopada 2014 r.) umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziałem Nauk o Zdrowiu i Wydziałem Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Wydziałem Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Cambridge. Jej przedmiotem są w szczególności prace badawcze dotyczące styku prawa i medycyny, w tym kryminologii.

Od początku współpracy prof. Leszek Borysiewicz wspiera różne inicjatywy Uniwersytetu w Białymstoku. W ostatnich miesiącach jest zaangażowany w rozwijanie kontaktów pomiędzy Cambridge Conservation Initiative a różnymi wydziałami Uniwersytetu w Białymstoku w zakresie podjęcia i prowadzenia wspólnych badań nad dziedzictwem i ochroną Puszczy Białowieskiej, zarówno w jej polskiej, jak i białoruskiej części.

Senat Uniwersytetu w Białymstoku nadał prof. Borysiewiczowi  tytuł doktora honoris causa w uznaniu jego wkładu w rozwój medycyny molekularnej, w szczególności w zwalczanie chorób nowotworowych oraz za wieloletnie zaangażowanie we współpracę ze środowiskiem naukowym UwB oraz społecznością Podlasia. 

Prof. sir Leszek Borysiewicz odebrał również z rąk Jerzego Leszczyńskiego, marszałka województwa podlaskiego, Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego.