Instrukcja przygotowania obciazeń dydaktycznych obowiązująca od roku akademickiego 2020/2021
 
 
 
 
 
 
Szanowni Państwo,
 
poniżej znajdziecie film instruktażowy z działania aplikacji Zoom Us. O tym narzędziu do e-learningu opowiada dr hab. Marek Nikołajuk prof. UwB, prodziekan Wydziału Fizyki ds. studenckich.
 
 
Komunikator ZOOM jest podobny do popularnego Skype. Także umożliwia transmisję obrazu i dźwięku z kamery, jednakże oferuje więcej udogodnień i ciekawych rozwiązań podczas „wirtualnych spotkań” z wieloma użytkownikami. Zoom jest bardziej zaawansowany, ale nie skomplikowany! Oprogramowanie jest darmowe (w wersji Basic) i działa pod każdym, popularnym system operacyjnym (Linux, Windows, macOS, a także na smarfonach z Android i iPhone). Wspomniana wersja Basic posiada ograniczoną funkcjonalność – 40 minut połączenia z większą liczbą osób niż dwie. Firma Zoom udostępnia placówkom edukacyjnym zniesienie tego limitu – ze względu na COVID-19.
 
Pobierz program: https://zoom.us/download
 

Uchwała nr 2633 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2020 r. w sprawie wytycznych do przygotowywania projektów programów studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu


Program studiów cz. 1


Program studiów cz. 2


Matryca


Wzór wykazu godzin ponadwymiarowych

Spis efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Uniwersytet w Białymstoku