Oznakowanie dotyczy terenów uczelni znajdujących się przy ulicy Świerkowej oraz Ciołkowskiego, z zaznaczeniem najważniejszych budynków oraz tras dojścia do nich. Oznakowanie będzie miało formę zewnętrznych map tyflograficznych w języku polskim i angielskim, z uwzględnieniem alfabetu Braille’a, co umożliwi ich dostępność również dla użytkowników słabowidzących. Mapy ułatwią funkcjonowanie na terenach Uniwersytetu w Białymstoku studentom i kadrze naukowo-dydaktycznej z zagranicy, w tym osobom z niepełnosprawnościami.