Prorektor ds. kształcenia

Dr hab. Krzysztof Korotkich, prof. UwB

 
adres: ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok
telefon: 85 745 70 78
e-mail: prorektor.ksztalcenie@uwb.edu.pl
 
Sekretariat prorektora:
mgr Agnieszka Mierzwińska

 

Miejsce zatrudnienia:

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Kolegium Literaturoznawstwa, Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Pracownia Komparatystyki Kulturowej

Prowadzi zajęcia: historia literatury polskiej (romantyzm), analiza dzieła literackiego, edytorstwo, technologia informacyjna, cyfrowe przygotowania tekstu do druku, literatura powszechna, mitoznawstwo, marketing w wydawnictwie, teatr jako zjawisko społeczne

Wykształcenie:

1992 – matura – Liceum Ogólnokształcące w Michałowie

1997 – magister filologii polskiej, Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku

2009 – doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2019 – doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, Uniwersytet Warszawski

Doświadczenie zawodowe:

1996-2000 – pracownik naukowo-techniczny w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym Filii Uniwersytetu Warszawskiego (od 1997 Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku)
2000-2003 – nauczyciel języka polskiego w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Białymstoku

2000-2010 – asystent w Zakładzie Literatury Oświecenia i Romantyzmu w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku

od 2010 – adiunkt w Katedrze Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku

2012-2016 – zastępca dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UwB

2008-2019 – członek Rady Naukowej IFP

2012-2016; 2016-2020 – członek Senatu UwB

2013 – członek Zespołu ds. przygotowania Misji i strategii rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2014-2024

2013-2016 – członek Rektorskiej Komisji ds. promocji

Członkowstwo:

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Stowarzyszenie Schola Humana

Dorobek naukowy:

monografie:

Wyobraźnia apokaliptyczna Juliusza Słowackiego. Obrazy – wizje – symbole, Białystok 2011;  Ścieżki wyobraźni. O wrażliwości i estetyce w literaturze XIX wieku, Kraków 2017; Alchemia ducha. Studia i szkice o twórczości Józefa Bogdana Dziekońskiego, Białystok 2019

Autor szkiców o literaturze XIX wieku oraz o literaturze współczesnej. Wydawca dzieł autorów romantycznych i współczesnych

Zainteresowania naukowe:

wyobraźnia poetycka, pogranicze sztuk, edytorstwo, apokaliptyka i tanatologia w literaturze

Staże naukowe:

Stypendium Herdera (Herder-Preis-Stipendium) na Uniwersytecie Wiedeńskim

Staż naukowy w Institut für Slawistik na Uniwersytecie Wiedeńskim

Prywatnie:

Rodzina: żonaty, dwóch synów, dwa koty i pies.

Pasje: dobre kino, teatr, muzyka, pływanie i czytanie (niejednocześnie) – najchętniej na Suwalszczyźnie.