Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) powstał po konsultacjach z przedstawicielami środowisk humanistycznych w Polsce. Działa od 2010 r. NPRH to szereg działań, które mają ułatwić integrację polskiej humanistyki z humanistyką europejską i światową, a młodym naukowcom - pomóc w rozwoju kariery we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Program ma też upowszechniać osiągnięcia humanistyki polskiej w świecie.

W nowej odsłonie NPRH w roku 2016 znajdują się trzy moduły: Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia oraz Fundamenty.
KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 12 lipca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (treść dokumentu)

Informacje o aktualnych konkursach znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/nauka/informacje-o-nprh oraz w zakładce "Aktualne konkursy" na niniejsze stronie.


Przydatne informacje:
Link do strony Programu: https://www.gov.pl/web/nauka/narodowy-program-rozwoju-humanistyki
Katalog kosztów kwalifikowanych: dokument do pobrania


Adres skrzynki podawczej UwB w ePuap (nowy):  /uwb/SkrytkaESP